Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

REKRUTACJA

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 planujemy utworzenie 6 oddziałów. 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego (AKTUALNY)  znajduje się na stronie: 
http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22275/attachments/harmonogram_dzialan_ucznia_szkoly_podstawowej.pdf

 

Jednocześnie informujemy, że podjęto decyzję, że sprawdziany uzdolnień kierunkowych do klasy sztuk wizualnych oraz klasy muzyczno - teatralnej w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 nie odbędą się.

REKRUTACJA DO TYCH KLAS ODBYWA SIĘ NA ZASADACH OGÓLNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH DO INNYCH ODDZIAŁÓW.

Do oddziału sportowego obowiązuje próba sprawności fizycznej zaplanowana jest na dzień 29 czerwca 2020 roku o godzinie 8:00. Tutaj znajdziesz zasady próby sprawności fizycznej - kliknij, aby pobrać

Dokumenty możemy składać osobiście albo w formie mailowej na adres: rekrutacja@sobieski.edu.pl.

Kliknij wybraną klasę, a dowiesz się więcej :) 

        

        

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE DO KLAS
W REKRUTACJI NA ROK 2020/2021

KLASA

PRZEDMIOTY

KLASA A

medialno - filmowa

język polski, matematyka,

historia, język obcy nowożytny

Klasa B

biologiczno - chemiczna

język polski, matematyka,

biologia, chemia

klasa C

sportowa z tenisem

język polski, matematyka,

biologia, język obcy nowożytny

klasa D

sztuk wizualnych

język polski, matematyka,

historia, plastyka

klasa E

muzyczno – teatralna

język polski, matematyka,

historia, muzyka

klasa F

dyplomatyczna

język polski, matematyka,

geografia, wiedza o społeczeństwie

 

Pożej prezentujemy minimalną liczbę punktów potrzebną do zakwalifikowania do przyjęcia do LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w rekrutacji w poprzednich latach szkolnych.

UWAGA!

Do klas plastycznej i muzyczno - teatralnej obowiązywał w poprzednich latach dodatkowo sprawdzian uzdolnień kierunkowych (łącznie można było zdobyć 300 punktów).

Do klasy sportowej z tenisem uczniowie przyjmowani są na podstawie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i wynik z tego sprawdzinu podano poniżej. 

KLASA

PROFIL

2017/2018

2018/2019 2019/2020
PO GIM
2019/2020
PO SP

A

CZĘŚĆ MEDIALNA

CZĘŚĆ FILMOWA

133,0

139,6

145,2

145 152,55
B BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 145,6 154,4 150 154,15
C SPORTOWA Z TENISEM 77,0 118 141 94
D SZTUK WIZUALNYCH (plastyczna) 223,2 223 169 213,85
E MUZYCZNO - TEATRALNA 218,0 226,4 226,2 233,85
F DYPLOMATYCZNA 138,2 146,6 147,2 152,25

 

Data dodania: 2019-11-25 23:15:43
Data edycji: 2020-06-02 11:56:02
Ilość wyświetleń: 17435

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook