• frontbudynkuwiosna.jpg

Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor

Rozpoczęła się realizacja projektu „Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121"

Celem głównym projektu „Dobry start w przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Zespołu Szkół nr 121” jest podniesienie u uczniów i uczennic LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Warszawie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i nauczycielek.

W ramach działań projektowych skierowanych do uczniów i uczennic zrealizowane będą:

 zajęcia rozwijające u uczniów i uczennic kompetencje informatyczne np. poprzez koło

zainteresowań uczniów programowaniem, robotyką, czy szkolenie z zastosowania

oprogramowania MS Excel;

 zajęcia rozwijające u uczniów i uczennic kompetencje matematyczne np. poprzez dodatkowe

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, czy zajęcia rozwijające uzdolnienia z

matematyki;

 zajęcia rozwijające u uczniów i uczennic postawy innowacyjności i kreatywności, w tym

rozwijanie uzdolnień przedsiębiorczych;

 zajęcia rozwijające u uczniów i uczennic kompetencje w zakresie przedmiotów

przyrodniczych, np. poprzez zajęcia pozalekcyjne, czy laboratoria w przedmiotach

przyrodniczych.

Ponadto w projekcie zaplanowano działania, które pozwolą podnieść kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycielek poprzez udział w szkoleniach oraz studiach podyplomowych. Projekt przewiduje także zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczej, matematycznej – 20 laptopów, 8 tablic interaktywnych oraz utworzenie platformy E-learning i komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami.

Projekt jest realizowany przez Dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawy w partnerstwie z Certes Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu wynosi 986 938,75 zł, z czego 911 538,75 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Dzielnica Śródmieście wniesie wkład własny w wysokości 75 400,00 zł, który w całości będzie wkładem niepieniężnym. Wkład ten będzie pochodził z wykorzystania sal szkolnych do

realizacji zajęć projektowych.

Projekt „Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121" jest realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

pdf 24Regulamin projektu

pdf 24Deklaracja uczestnictwa w projekcie

pdf 24Oświadczenie

pdf 24Karta zgłoszeniowa

 

PROJEKT UNIJNY "DOBRY START"

logo UE rgb 1

PROJEKT UNIJNY "CHWYTAM ZMIANĘ"

logo UE rgb 1

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PRZETARGI

Dostawa i dystrybucja energii cieplnej dla Zespołu Szkół nr 121 w Warszawie:

Ogłoszenie o zamówieniu - kliknij, aby pobrać

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - kliknij, aby pobrać

Odpowiedzi do pytań - kliknij, aby pobrać

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - kliknij, aby pobrać 

 

Zamówienie opublikowane w BZP o numerze 9885-2017 zostało umieszczone omyłkowo i jest nieaktualne. Obowiązuje zamówienie o numerze 8342-2017 z dnia 16.01.2017r. 

SOBIESKI Z LOTU PTAKA

Najnowsze na szkolnym blogu

buttony left

PARTNERZY

  8449 logo b

Warszawskie Towarzysztwo Sportowe "DeSki"

  551085 412587622111561 517613168 n

Fundacja Towarszystwo Wioślarskie "Syrenka"

asp warszawa

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

6 01

Teatr Wielki
OPERA NARODOWA

customLogo  

 Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11

instytutturecki  

 Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie

  kmdlogonowe

Koło Młodych Dyplomatów
Uniwersytet Warszawski

  sggw

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Swiat na Tak 

 Fundacja "Świat na Tak"