Wita Państwa firma FLO-POL

W roku szkolnym 2019/20120będziemy dostarczać i serwować posiłki dla uczniów LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego. Żywieniem dzieci i młodzieży zajmujemy się od 23 lat.

Będziemy również prowadzić BISTRO ARKAS (szkolny bufet).

Ceny, które będą obowiązywały w tym roku szkolnym to:

Abonament:

Posiłek Cena w zł.
Zupa, drugie danie, kompot 13,00
Drugie danie, kompot 12,00
Zupa 3,50

Obiady jednorazowe:

Posiłek Cena w zł.
Zupa, drugie danie, kompot 14,00
Zupa 4,50
Drugie danie, kompot 13,00

 

Szanowni Państwo,
Informujemy o zmianie organizacji żywienia dzieci w LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego przy ulicy Czerniakowskiej 128 w Warszawie .


UWAGA WAŻNE – OD 1 WRZEŚNIA ULEGA ZMIANIE SYSTEM DO ZAMAWIANIA POSIŁKÓW. PROSIMY PAŃSTWA O REJESTRACJĘ W APLIKACJI STARTEDU.

 

ZWRACAMY UWAGĘ NA ZMIANĘ PAŃSTWA INDYWIDUALNYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH DO WPŁAT ZA ZAMÓWIONE POSIŁKI (SUGERUJEMY AKTUALIZACJĘ DANYCH W PAŃSTWA PORTALACH BANKOWYCH).
RACHUNKI BANKOWE UŻYWANE PRZEZ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 NIE MOGĄ BYĆ DALEJ WYKORZYSTYWANE.


UPRZEJMIE PROSIMY O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI PRZY DOKONYWANIU WPŁAT ABY UNIKNĄĆ EWENTUALNYCH POMYŁEK.


1. Firma cateringowa FLOPOL wraz z Dyrekcją placówki podjęła decyzję o wprowadzeniu elektronicznego systemu do zamawiania posiłków i zarządzania usługami cateringowymi o nazwie STARTEDU.
2. REJESTRACJA - w celu rozpoczęcia zamawiania posiłków, Rodzic powinien zarejestrować się w systemie. W tym celu należy wybrać poniższy link kierujący do formularza rejestracyjnego.
https://startedu.pl/Rejestracja/LO_LXXV_CZERNIAKOWSKA
UWAGA – linki są unikalne dla każdej placówki, która korzysta z systemu STARTEDU. Prosimy nie korzystać z innych linków znalezionych w wyszukiwarkach Internetowych (są to linki przeznaczone dla innych placówek często w innych miastach).
3. Adres do logowania na konto STARTEDU– https://startedu.pl/User/LogIn
4. Począwszy od dnia 28 sierpnia 2019 roku zamówienia i płatność za posiłki będą odbywały się w systemie miesięcznym, przy wykorzystaniu elektronicznego systemu STARTEDU. Posiłki będą wydawane od 02 września 2019 roku.
5. Rezygnacje z posiłku dokonywane są w systemie STARTEDU lub poprzez SMS-y wysyłane do Systemu – komunikacja z maszyną, ściśle ustalone zasady wysyłania wiadomości. Rezygnacje telefoniczne i mailowe nie będą uwzględniane. Rezygnacji można dokonać najpóźniej w dniu odbioru posiłku, do godziny 09.00.
6. Środki z odwołanych posiłków widoczne są w zakładce ZWROTY na koncie użytkownika i zostaną automatycznie wykorzystane na poczet opłat za kolejne zobowiązania.


7. UWAGA
Numer na infolinię obsługującą system 22 382 50 50 ( w sytuacji problemów z zalogowaniem lub innych dotyczących działania systemu )
8. Formy opłaty za złożone zamówienie (do wyboru).
a. Przelew tradycyjny dokonywany na indywidualne konto bankowe każdego użytkownika (System automatycznie nadaje numer konta każdej osobie).
b. Przelew natychmiastowy on-line (Przelewy 24) – istnieje dodatkowa opłata administracyjna pobierana przez operatora bankowego w wysokości 3,00 zł dla transakcji o wartości do 1 000 zł lub 4,00 zł dla transakcji o wartości powyżej 1 000 zł.
9. Ochrona danych osobowych, aspekty prawne

 

Wszystkie funkcje systemu STARTEDU zostały skonsultowane prawnie i odpowiadają aktualnym wymogom, jakie są stawiane przed tego typu produktami informatycznymi. Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę STARTSOFT sp. z o.o. Spółka komandytowa w celu realizacji zawartych umów i wydawania posiłków (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO).
STARTSOFT sp. z o.o. Spółka komandytowa wyznaczy ponadto inspektora ochrona danych (IOD), z którym można będzie kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem podanym w Regulaminie.


W roku szkolnym 2019/2020 ceny za wyżywienie ulegają zmianie jest to podyktowane nieustannym wzrostem cen za podstawowe produkty spożywcze ,wzrostem cen paliw oraz kosztów eksploatacyjnych .

 

Z poważaniem,

Kamil Mazurek

 

 

bistro1

 

bistro2

 

Szybki kontakt