Magdalena KOCHEL - Dyrektor od 2013 roku, nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie

"Chciałabym, aby szkoła kształtowała człowieka odpowiedzialnego, wierzącego we własne możliwości, odważnego, o wysokiej kulturze osobistej.

Szkoła ma za zadanie uczyć, darzyć szacunkiem, dbać o bezpieczeństwo. Ważną kwestią jest to, aby szkoła była przyjazna i mądra, nie tylko mądrością, którą zdobywają uczniowie, ale rownież efektywnością zarządzania - aby zadowoleni byli uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Chciałabym, aby kolejne pokolenia uczniów pojawiały się w naszej szkole, aby potem z dumą i radością powiedzieć, że nie żałują, ale tęsknią.

Zapraszam do "Sobieskiego"!"

    magdalena kochel dyrektor  

Monika CIULAK - Wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego

Ronald PARZĘCKI - Wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego

 

Najnowsze na szkolnym blogu

PARTNERZY

  8449 logo b

Warszawskie Towarzysztwo Sportowe "DeSki"

  551085 412587622111561 517613168 n

Fundacja Towarszystwo Wioślarskie "Syrenka"

asp warszawa

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

6 01

Teatr Wielki
OPERA NARODOWA

customLogo  

 Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11

instytutturecki  

 Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie

  kmdlogonowe

Koło Młodych Dyplomatów
Uniwersytet Warszawski

  sggw

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Swiat na Tak 

 Fundacja "Świat na Tak"