biol.chem

 

 ofertaB

Klasa BIOLOGICZNO - CHEMICZNA to

najlepsze miejsce dla pasjonatów. Klasyczna wiedza z biologii i chemii uzupełniona zajęciami laboratoryjnymi skorelowanymi z podstawą programową i zdobywaną wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych pozwala na kompleksowe poznanie procesów zachodzących w naszym świecie oraz w ciele człowieka.

Uczniowie klasy biologiczno - chemicznej biorą udział w szeregu zajęć związanych z szeroko rozumianym człowiekiem, przyrodą, etc, W latach 2014 - 2018 uczniowie odwiedzili: laboratoria naukowe na Uniwersytecie Warszawskim, mieli okazję poznać pracę w prosektorium, poznali dzikie ptaki dzięki współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, nauczyli się profesjonalnie zajmować zwierzętami, wiedzą kim jest kynolog.

Uczniowie klasy biorą udział w zajęciach z ratownictwa medycznego, przechodzą szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, mają okazję brać udział w zawodach, szkoleniach. Jednocześnie stają się wielkimi pasjonatami - zajmują się szkolnym patio, jak trzeba to sadzą drzewa, organizują wybiegi dla psów w szkole podczas Magii Natury, robią syntetyczny kawior, rozmawiają po łacinie. Przede wszystkim kompleksowo przygotowują się do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów rozszerzonych, ponieważ wielu z nich marzy o karierze związanej z medycyną lub weterynarią.

 

Nauczyciele zajęć kierunkowych:

 • dr Teresa KARPINIAK – nauczyciel biologii, przyrody i zajęć laboratoryjnych w „Sobieskim” od 2012 roku, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor, swoją rozprawę „Wybrane wskaźniki immunoendokrynologiczne i biochemiczne we krwi i ślinie zawodników i zawodniczek uprawiających sporty walki” obroniła w 2017 roku. 
 • dr Ewa PISZCZEK – nauczyciel biologii i przyrody w „Sobieskim” od 2014 roku. Doktor biologii, absolwentka biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemii Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Obroniła pracę doktorską na temat reologicznych i enzymatycznych właściwości erytrocytów w warunkach fizjologicznych i patologicznych. Współpracowała z warszawskimi jednostkami naukowymi, m.in. Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk podczas realizacji grantu badawczego dotyczącego molekularnej i biochemicznej charakterystyki enzymów kaspzopodobnych uczestniczących w programowanej śmierci komórki. Wielbicielka górskiej przyrody.
 • Magdalena ROSAK – nauczyciel chemii i przyrody w "Sobieskim" od 2017 roku. Absolwentka chemii na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jej zainteresowania wzbudzają chemia kosmetyków i leków. Lubi kuchenie włoską, kocha kwiaty a wolne chwile spędza z dobrą książką. Stroni od kwasów, woli zasady.
 • Michał WOŹNIAK – nauczyciel chemii i przyrody w „Sobieskim” od 2014 roku. Magister chemii, absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie; specjalizacja fizykochemiczno - teoretyczna. Chemik z 10 - letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Obronił pracę w Zakładzie Radiochemii i Chemii Koloidów na temat izotopów gamma promieniotwórczych. Chemicznie zakręcony na punkcie zastosowania izotopów w życiu codziennim, a także technologii chemicznej paliw. Ponadto technik farmaceutyczny potrafiący wykonywać leki. W wolnych chwilach interesuje się sportem i motoryzacją; wielbia zdobywać górskie szczyty. W "Sobieskim" odpowiada także za zajęcia laboratoryjne. 


Wychowawcy klasy:


  • B (2017 – 2020) – Katarzyna NIKODEMSKA
 • B (2017 – 2020) – Małgorzata SIENKIEWICZ, Dorota ZYGMUNTOWICZ
 • B (2016 – 2019) – Teresa KARPINIAK
 • B (2015 – 2018) – Anna SUŁKOWSKA, Dorota ZYGMUNTOWICZ
 • B (2014 – 2017) – Małgorzata SIENKIEWICZ
 • B (2013 – 2016) – Dorota KOZŁOWSKA

biologiczna 5

 

 biologiczna 4

 

biologiczna 1

 

 • Zdjecie0526

  Zdjecie0469

   DSC5471

 

 DSC5482