dypl

 

ofertaF

Klasa DYPLOMATYCZNA

powstała w roku 2011 i zastąpiła tzw. klasę turystyczną. Jest unikatowym projektem stworzonym z myślą przygotowania do studiów wyższych przyszłych dyplomatów, pracowników polskiej służby zagranicznej, polskiej służby cywilnej, instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, politologów, specjalistów od polityki zagranicznej w tym: europejskiej i bliskowschodniej. 

Uczniowie klasy mają zajęcia z dyplomacji, które łączą w sobie wiedzę teoretyczną i praktyczną nie tylko z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji ale także elementy prawa międzynarodowego, historii, bieżącej polityki na arenie światowej czy orientalistyki. Zajęcia prowadzą często specjaliści w swoich dziedzinach, wykładowcy oraz studenci UW. Dodatkowo uczniowie biorą udział w debatach, wykładach akademickich, spotkaniach z przedstawicielami placówek dyplomatycznych, konferencjach naukowych oraz projektach badawczych. W roku szkolnym 2016/2017 część zajęć warsztatowych współprowadzili członkowie Forum Młodych Dyplomatów. 

Od 2016 roku w klasie o profilu dyplomatycznym nauczany jest również trzeci język obcy - język orientalny. Uczniowie mają do wyboru naukę języka tureckiego lub jako jedyni w kraju naukę języka arabskiego. Nauka obu przedmiotów oparta jest na programach autorskich naszych orientalistów. Trzyletni cykl nauki to nie tylko słówka i gramatyka ale również zajęcia kulturowe dające możliwość poznania, zrozumienia i zanurzenia się w tak odległym jeszcze niedawno Oriencie. W ramach zajęć z języka orientalnego młodzież spotyka się z native speaker'ami oraz bierze udział w zajęciach przy współpracy z Wydziałem Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 

Głęboko rozwinięta współpraca z Kołem Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego sprawiła, że uczniowie stali się współuczestnikami Uniwersyteckich Dni Dyplomacji, które gościły w naszej szkole. Ponadto mamy okazję współpracować również z Yumus Emre Enstitusu – Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie.

 

dyplomatyczna1

 

dyplomatyczna 2

Nauczyciele zajęć kierunkowych:

  • Jakub PIĄTKOWSKI – nauczyciel języka francuskiego, arabskiego i dyplomacji w „Sobieskim” od roku 2015, romanista i arabista, absolwent lingwistyki stosowanej francuski z arabskim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Warszawie oraz arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Od urodzenia związany z językami obcymi a od początku studiów ze światem dyplomacji i Orientu. Zaraża swoich uczniów pasją do języków obcych, których nigdy nie jest za dużo. Kiedy znajdzie wolną chwilę pakuje walizkę, rusza w świat lub… na zajęcia z języka szwedzkiego czy perskiego.
  • Anita LESICZKA –  nauczycielka języka tureckiego w "Sobieskim" od 2017 roku. Absolwentka Wydziału Orientalistycznego UW na kierunku Turkologia. Interesuje się historią, kuchnią, kulturą i sztuką turecką, w szczególności ebru - tradycyjnym malowanie na wodzie, w Polsce znanym pod nazwą papieru marmurkowego.  

                                     kmdlogonowe                instytutturecki

 

Wychowawcy:

  • Halina NOISZEWSKA - klasa f (2018-2021),
  • Katarzyna BOROWICZ - klasa F (2017-2020),
  • Ewa WOŹNIAK - klasa F (2016-2019),

  • Justyna SZABELSKA - klasa F (2015-2018),
  • Filip SULICH - klasa F (2014-2017),

  • Piotr LIPIEC, Dorota ZYGMUNTOWICZ - klasa F (2013-2016)

  • Piotr SADKOWSKI  - klasa F (2012-2015)

  • Filip SULICH - klasa F (2011-2014)

 

Przykładowe zajęcia klas dyplomatycznych.

Temat

Opis zajęć

Partner/ Osoba prowadząca

Miejsce zajęć

Początki islamu

Wykład obejmował genezę i kształtowanie się nowej religii czasów nowożytnych –islamu. Podczas zajęć uczniowie poznali ewolucję islamu oraz powstawanie podziałów w ramach tego wyznania. Niezwykle ważne było nawiązanie do obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz rywalizacji pomiedzy wyznawcami poszczególnych odłamów islamu.

Pani Prof. Katarzyna Pachniak

Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zespół Szkól nr 121

Życie codzienne we współczesnym Egipcie.

W trakcie wykładu uczniowie uzyskali wiedzę na temat życia codziennego Egipcjan, w kontekście przemian wywołanych Arabską Wiosną. Dodatkową atrakcję stanowiły ciekawostki dotyczące kulinariów egipskich.

Pani Prof. Katarzyna Lewicka

Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół Szkól nr 121

Wojna domowa w Syrii. Działalność ISIS na terenie Bliskiego Wschodu.

Geneza i powstanie ISIS oraz jego znaczenie w regionie Bliskiego Wschodu. Wpływ Arabskiej Wiosny na destabilizację sytuacji w regionie.

Pan Dr. George Yacoub

Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Mniejszość Druzów na Bliskim Wschodzie

Charakterystyka mniejszości druzyjskiej. Zwyczaje Druzów, ich życie codzienne. Prześladowania Druzów przez ISIS. Międzynarodowy aspekt funkcjonowania mniejszości etnicznej w kontekście polityki międzynarodowej w rejonie Bliskiego Wschodu.

Pani Pola Zygmunt

Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego/

Koło Naukowe Arabistów Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół Szkól nr 121

Arabski hip- hop i rap

Charakterystyka arabskiego hip-hopu i muzyki rap w sekwencji wydarzeń mających miejsce na terenie Bliskiego Wschodu. Analiza przemian społeczno kulturowych społeczeństw muzułmańskich po Arabskiej Wiośnie.

Koło Naukowe Arabistów Uniwersytetu Warszawskiego

Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Współczesny Iran

Zajęcia poświęcone kształtowaniu się współczesnego społeczeństwa irańskiego. Zasady ustrojowe Islamskiej Republiki Iranu. Polityka zagraniczna Iranu, w kontekście relacji międzynarodowych. Życie codzienne w Iranie.

Pani Maja Grochowalska

Zakład Iranistyki

Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół Szkól nr 121

Jak być dyplomatą w Libanie ?

Charakterystyka pracy dyplomaty na Bliskim Wschodzie. Omówienie procedur związanych z pracą korpusie dyplomatycznym RP. Analiza znaczenia i roli Libanu w regionie oraz działań polskiej dyplomacji w kontekście historycznym oraz współczesnych konfliktów międzynarodowych.

Pan Tadeusz Strulak- Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Libanie.

Zespół Szkól nr 121

Protokół dyplomatyczny

Zasady protokołu dyplomatycznego w działaniach służby dyplomatycznej RP. Ceremoniał państwowy.

Pani Anna Brabander- konsul Rzeczpospolitej Polskiej w RPA i Wielkiej Brytanii.

Zespół Szkól nr 121

Czy Chiny rządzą światem?

Rola i znaczenie Chin we współczesnym świecie. Gospodarczy, społeczny i polityczny wpływ na współczesną geopolitykę.

Uczestnictwo w debacie ,w ramach projektu                     „Reorientacje” organizowanego przez

Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

barStudio

Są w Polsce pochodzą z Orientu. Co o nas myślą?

Debata pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego poświęcona postrzeganiu Polaków, przez cudzoziemców. W spotkaniu wzięli udział: prof. Shoshana Ronen, dr Thupten Chashab ,dr George Yacoub, sensei Tsuneo Okazaki

Uczestnictwo w debacie, w ramach projektu               „Reorientacje” organizowanego przez

Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

barStudio

Bez polityki. Egzotyczne spotkania polsko - rosyjskie.

Zycie codzienne mieszkańców Rosji. Podróżowanie po Federacji Rosyjskiej. Podobieństwa i różnice między Polakami i Rosjanami. Relacje ludzkie między Polakami i Rosjanami – bez polityki!

Koło Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego

Państwomiasto

Serbia bez polityki. Estetyka buntu. Spotkanie z Panią Tijaną Vnuković- wykładowcą i lektorem języka serbskiego na Uniwersytecie Warszawskim

Życie codzienne mieszkańców Serbii. Rola kultury we współczesnej dyplomacji. Charakterystyka problematyki polityki międzynarodowej w kontekście sytuacji narodowościowej i religijnej na Bałkanach.

Koło Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego

Państwomiasto

Spotkanie z Konsulem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Panem Ahmedem Burhimem

Omówienie stosunków emiracko- polskich oraz wybranych pojęć z szeroko rozumianej dyplomacji. W trakcie spotkania zostały poruszone tematy: funkcjonowania placówek dyplomatycznych w Polsce i Emiratach, wymiany handlowej między Emiratami a Polską oraz perspektywa biznesu emiracko- polskiego, polityki, gospodarki i społeczeństwa emirackiego, specyfiki życia zawodowego dyplomaty.

Koło Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski

Spotkanie z Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Kubie, byłą Konsul Generalną Rzeczpospolitej Polskiej w Barcelonie Panią Marzenną Adamczyk

Analiza relacji międzynarodowych pomiędzy Kubą a Stanami Zjednoczonymi i światem Zachodu. Życie codzienne na Kubie. Praktyka w pracy dyplomaty na Kubie. Rola i znaczenie kontaktów gospodarczych pomiędzy Kubą i demokracjami zachodnimi. Analiza wyjścia Kuby z izolacji międzynarodowej w kontekście stosunków politycznych, gospodarczych.

Koło Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski

Hell`s event. Czyli jak zorganizować przyjęcie by Cię zapamiętano. Wykład Pana Adama Jarczyńskiego, wykładowcy Akademii Młodych Dyplomatów, Członka Zarządu i Wykładowcy Polskiej Akademii Public Relations

Organizacja przyjęć formalnych i nieformalnych. Zasady savoir vivre podczas spotkań dyplomatycznych. Reguły procedencji dyplomatycznej podczas spotkań formalnych. Wykorzystanie zasad protokołu dyplomatycznego w trakcie spotkań formalnych. Etykieta na co dzień .

Koło Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski

Asymilacja islamu w zlaicyzowanej Europie- studium przypadku. Turcy w Niemczech.

Debata i analiza studium przypadku dotyczącego asymilacji imigrantów we współczesnej Europie. Dyskusja panelowa. Problematyka nielegalnych imigrantów z terenów Bliskiego wschodu i wpływów tego procesu na kształtowanie się współczesnych społeczeństw europejskich.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Uniwersytet Warszawski, Zakład Islamu Europejskiego,

Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Politologii,

Koło Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Jak być dyplomatą na Bliskim Wschodzie?

Spotkanie z Panem Krzysztofem Słomińskim- Ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Arabii Saudyjskiej i Iraku. Zajęcia obejmowały strategiczne interesy RP w rejonie Bliskiego Wschodu, charakterystykę pracy dyplomaty w wybranym regionie. Podczas spotkania, polegającego przede wszystkim na dyskusji wnikliwie zanalizowano polską politykę zagraniczną w kontekście spraw gospodarczych.

Koło Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego

Krzysztof Słomiński- Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Arabii Saudyjskiej i Iraku

Uniwersytet Warszawski

Warsztaty „Jakie jest Twoje ID” nt. wartości europejskich.

Charakterystyka wartości współczesnych europejczyków. Problematyka asymilacji mniejszości narodowych. Określanie tożsamości narodowej w kontekście migracji mieszkańców Europy. Warsztaty z udziałem seniorów dzielnicy Śródmieście. Uczniowie i seniorzy w mieszanych grupach wspólnie analizowali studium przypadku.

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Walka narodu kurdyjskiego o niepodległość.

Analiza sytuacji na Bliskim Wschodzie w kontekście walki Kurdów o niepodległość. Międzynarodowy aspekt tworzenia państwa kurdyjskiego. Życie codzienne, zwyczaje Kurdów. Separatyzm kurdyjski, działalność peszmarge.

Koło Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół Szkól nr 121

Posłowie niezwyczajni

Działalność wybitnych posłów II Rzeczpospolitej. Zasługi wybranych parlamentarzystów dla tworzenia polskiej służby dyplomatycznej i niepodległej Polski.

Kancelaria Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Kancelaria Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Problem ukraiński w polityce europejskiej.

Geneza, przebieg i skutki konfliktu na Ukrainie w kontekście polskiej racji stanu. Konflikt na Ukrainie w perspektywie polityki międzynarodowej krajów Unii Europejskiej. Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wojna hybrydowa jako zagrożenie XXI wieku.

Poseł do Parlamentu Europejskiego- Pan Paweł Zalewski

Zespół Szkól nr 121

Salladyn i krucjaty

Spotkanie z autorem książki „ Salladyn i krucjaty”. Analiza procesu krucjat w nawiązaniu do współczesnego konfliktu pomiędzy Wschodem i Zachodem. Studium przypadku- cykliczna teoria dziejów. Podobieństwa i różnice pomiędzy XI i XXI wiekiem.

Pan Piotr Solecki – Uniwersytet Łódzki

Zespół Szkól nr 121