Szczegóły dotyczące klas w zakładce REKRUTACJA -> OPIS KLAS

 

Harmonogram działań gimnazjalisty znajduje się:

http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/21400/attachments/harmonogram_dzialan_gimnazjalisty.pdf

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej znajduje się:

http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/21400/attachments/harmonogram_dzialan_ucznia_szkoly_podstawowej.pdf

pdf 24 Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (obowiązujące)

 

Poniżej prezentujemy terminarz sprawdzianów uzdolnien kierunkowych i prób sprawności fizycznej 

21 maja 2019 roku o godzinie 9:00 (Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki, ul Zaruskiego) - próba sprawności fizycznej dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum

21 maja 2019 roku o godzinie 14:00 (budynek szkoły, sala gimnastyczna) - sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klasy plastycznej dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej

21 maja 2019 roku o godzinie 14:00 (budynek szkoły, sala 216) sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klasy muzyczno - teatralnej dla uczniów gimnazjum

22 maja 2019 roku o godzinie 14:00 (budynek szkoły, sala 216) - sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klasy muzyczno - teatralnej dla uczniów szkoły podstawowej

Poniżej prezentujemy:

Zasady sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy muzyczno - teatralnej i klasy plastycznej w LXXV LO

Zasady próby sprawności fizycznej do klasy sportowej o profilu tenis

punktyZasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej zostaną udostępnione Państwu do końca marca 2019 roku. 

 

W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 planujemy utworzenie
6 oddziałów dla absolwentów szkoły podstawowej oraz 6 oddziałów dla absolwentów gimnazjum.

 oferta1920

 

dzien otwarty

 

Przedmioty punktowane do klas:

A - historia, jezyk obcy nowożytny

B - biologia, chemia

C - biologia, jezyk angielski

D - historia, plastyka

E - historia, muzyka (w przypadku szkół artystycznych: chór, orkiestra lub zespół instrumentalny)

F - geografia, wiedza o społeczeństwie

 

Pożej prezentujemy minimalną liczbę punktów potrzebną do zakwalifikowania do przyjęcia do LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

KLASA A (medialna) - 145,2

KLASA B (biol.-chem.) - 154,4

KLASA C (filmowa) - 145,2

KLASA D (plastyczna) - 223

KLASA E (muz.-teatr.) - 226,4

KLASA F (dyplomatyczna) - 146,6

KLASA G - 118 (klasa sportowa - wynik z egzaminu sprawnościowego)

 

Szybki kontakt