1pdf 24 Harmonogram rekrutacji do Gimnazjum nr 166 w Warszawie na rok 2016/2017

pdf 24 Informacje dotyczące rekrutacji do Gimnazjum nr 166 na rok 2016/2017

 

W roku szkolnym 2016/2017 planujemy powołanie dwóch oddziałów gimnazjum:

Klasa A - klasa sportowa ze specjalnością tenis ziemny (klasa nierejonowa)

Klasa B- klasa artystyczna z dodatkową muzyką lub plastyką oraz zajęciami teatralnymi (klasa rejonowa)

 

 

KLASA SPORTOWA

klasa tenisowa(fot. Marcin Szczęsny)


Projekt klasy sportowej ze specjalnością tenis ziemny powstał w roku 2014 roku z inicjatywy Pani Magdaleny Kochel - Dyrektora Zespołu Szkół nr 121 w War
szawie oraz Pana Marcina Szczęsnego - trenera w Warszawskim Towarzystwie Sportowym "DeSki" z myślą o połączeniu dwóch najważniejszych rzeczy, w życiu młodych ludzi: nauki i aktywności fizycznej.

Uczęszczanie do klasy sportowej ma za zadanie wspierać zawodników w realizacji marzeń związanych z uprawianiem trudnej i wymagającej dyscypliny jaką jest tenis ziemny. Głównym zamysłem projektu jest pogodzenie wysokiego poziomu szkolenia sportowego z wysokim poziomem edukacji gimnazjalistów.

Jesteśmy jedną z dwóch placówek w Warszawie, które stworzyły unikalny w skali miasta system łączenia nauki i treningu tenisa ziemnego, co wpływa pozytywnie na uczniów wszystkich klas. Uczniowie klasy trenują w ramach przewidzianych w planie lekcji zajęć odbywających się na profesjonalnych kortach tenisowych w pobliżu szkoły w Warszawskim Towarzystwie Sportowym "DeSki" przy ulicy Zaruskiego 8.

W trakcie trzyletniej cyklu kształcenia w Gimnazjum uczniowie realizują łącznie 30 godzin lekcyjnych tygodniowo (po 10 godzin tygodniowo w każdej klasie) zajęć wychowania fizycznego (zajęcia ogólnorozwojowe plus trening tenisa ziemnego). Wszystkie zajęcia odbywają się w warunkach pozwalających na komfortowy trening, a podczas zajęć klas tenisowych opiekę nad nimi sprawuję aż dwóch nauczycieli wychowania fizycznego. Prócz treningu sportowego uczniowie klasy realizują zajęcia w liczbie godzin przewidzianej w ramowych plananach nauczania dla gimnazjum.
W klasie realizowane języki to: język angielski (kontynuacja nauki z gimnazjum - w sprofilowanych grupach międzyoodziałowych) oraz język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki (do wyboru).

Klasa jest klasą nierejonową.


Wychowawcy:

 • Michał WOŹNIAK - klasa A (2015-2018),

 • Mirosław ZAJĄC - klasa A (2014-2017)

Trenerzy i nauczyciele WF:

 • Jarosław KRAJOWSKI - KUKIEL, Waldemar KWIATEK (rok 2015/2016),

 • Marcin SZCZĘSNY (rok 2014/2015)

Zajęcia tenisa prowadzi:

jk

 
   

Jarosław KRAJOWSKI - KUKIEL - trener tenisa I klasy, nauczyciel wychowania fizycznego z przygotowaniem pedagogicznym, trenuje młodych tenisistów od 1983 roku  - w klubach sportowych "Legia", "Warszawianka", jako trener koordynator OSSM PZT, z którym współpracował w latach 1999 - 2014. Obecnie współpracuje z Warszawskim Towarzystwem Sportowym "DeSki". W pracy trenerskiej stawia przede wszystkim na kształtowanie charakteru zawodników. Uważa, że zwycięstwo to suma dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, woli walki i solidnej, systematycznej pracy.

 

 KLASA ARTYSTYCZNA

klasa plastyczna1

s 17191


Projekt klasy artystycznej z muzyką lub plastyką i zajęciami teatralnymi opiera się na wieloletnich tradycjach i sukcesach kształcenia artystycznego w LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego. Klasa powstała w pierwszym roku istnienia Gimnazjum nr 166, czyli w roku 2012. 

Klasa artystyczna jest dla osób zainteresowanych rozwijaniem zdolności i pasji plastycznych lub dla osób będących pasjonatami śpiewu solowego i chóralnego. Uczniowie w klasie pierwszej wybierają jedną z grup, tj. plastyczną lub muzyczną, w której pracują przez całą swoją edukację w gimnazjum.

W grupie plastycznej uczniowie mają możliwość kształcenia swoich umiejętności pod okiem nauczycieli - artystów plastyków i historyków sztuki na zajęciach plastycznych realizowanych na lekcjach plastyki, koła plastycznego, zajęć artystycznych a także na plenerach i warsztatach malarskich.

W grupie muzycznej uczniowie mają możliwość pod okiem nauczycieli - artystów muzyków - poznawania podstaw historii muzyki, kształcenia swojego głosu oraz rozwijania umiejętności na zajęciach muzyki oraz chóru we współpracy z uczniami klas wyższych.

Kształcenie zdolności i zainteresowania w tej klasie przygotowuje uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu artystycznym. Program klasy uwględnia udział w lekcjach muzealnych, warsztatach poza szkolnych a także organizację własnych wystaw i wernisaży czy udział w koncertach w Warszawie i w Polsce. Przedmioty ogólne w klasie realizowane są zgodnie z ramowych planem nauczania w gimnazjum. Uczniowie biorą udział w obowiązkowych zajęciach teatralnych oraz mają możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęciach taneczne w ramach prowadzonego w szkole zespołu tanecznego "Footloose MINI".

W klasie realizowane języki to: język angielski (kontynuacja nauki z gimnazjum - w sprofilowanych grupach międzyoodziałowych) oraz język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki (do wyboru).

Klasa jest klasą rejonową - pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci zamieszkałe w rejonie szkoły.

 

d 15017

Wychowawcy:

 • Dorota SECH - klasa B (2015-2018),

 • Magda WIĘCH - klasa B (2014-2017),

 • Teresa TROCHIMIAK- klasa A (2013-2016)

 • Małgorzata GODLEWSKA - klasa B (2013-2016)

 • Anita ŁOPACIŃSKA- klasa G (2012-2015)

Nauczyciele zajęć kierunkowych:

 • mgr Magdalena BIBIŃSKA - nauczyciel plastyki, historii sztuki, zajęć artystycznych w "Sobieskim" od roku 1999, magister, historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Śródmiejskim Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie.

 • mgr Klaudia BUDZIŁEK - ZAWADKO - nauczyciel zajęć teatralnych w "Sobieskim" od roku  2014, pedagog, magister sztuki, aktorka telewizyjna i teatralna, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie na kierunku aktorstwo dramatyczne, absolwenta rocznej Szkoły Trenerów w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w Katowicach.

 • dr Izabela TOMASZEWSKA - nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych w "Sobieskim", dyrygent chóry "Tutti Cantamus. Absolwentka Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Wychowania Muzycznego i jednocześnie Międzywydziałowego Studium Muzykoterapii. Ukończyła Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, jak również Podyplomowe Studia Emisji Głosu. Jest absolwentką trzyletniego Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych (specjalność Muzykologia) w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorat obroniła w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej. Ukończyła również Podyplomowe Studia Logopedyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Współpracowała z różnymi zespołami i chórami między innymi z chórem Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także dziecięcy chór LIBERI CANTANTES w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. K. Kurpińskiego i WILANOWSKI CHÓR KAMERALNY. Wszystkie chóry są laureatami licznych nagród. Przygotowuje wykonawców do koncertów solowych, konkursów i musicali. Od wielu lat pracuje również w Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego w Warszawie. Współpracuje z Teatrem Muzycznym PROSCENIUM przygotowując muzycznie wiele ciekawych projektów artystycznych.

 • dr Małgorzata WIDOMSKA - nauczyciel plastyki, zajęć artystycznych w "Sobieskim" od roku 2013, doktor sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie: sztuki piękne obroniony w Akademii Sztu Pięknych w Krakowie, absolwentka malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,  laureatka II nagrody Biennale Malarstwa BWA na Zamku Książ w 2006 roku, autorka wielu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych.