Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KALENDARZ SZKOLNY 2020/2021

KALENDARZ SZKOLNY 2020/2021

Wydarzenie

data

Dzień tygodnia

uwagi

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2020

wtorek,

godzina 9:00, 10:00, 11:30


wg oddzielnego

harmonogramu

I okres nauki

1.09.2020 – 15.01.2021

 

 

II okres nauki

17.01.2021 – 30.04.2021

 

klasy trzecie

II okres nauki

17.01.2020 – 25.06.2021

 

klasy drugie i trzecie

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 – 31.12.2020

 

 

Ferie zimowe

18.01.2021 – 31.01.2021

 

 

Dzień otwarty dla ósmoklasistów

marzec 2021

czwartek, godzina 18:00

termin zostanie ustalony po targach edukacyjnych

kwiecień 2021

czwartek, godzina 18:00

termin zostanie ustalony po targach edukacyjnych

Wiosenna przerwa świąteczna

1.04.2021 – 6.04.2021

 

 

Zakończenie nauki w klasach trzecich

30.04.2021

piątek, godzina 10:00

 

Egzamin maturalny

od 4.05.2021

od wtorku

Według komunikatu dyrektora CKE

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych

maj 2021

 

dokładne terminy podane zostaną po ukazaniu się harmonogramu rekrutacji

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021

piątek
godzina 8:30, 10:30

godzina 8.30

klasy drugie

godzina 10.30

klasy pierwsze

Ferie letnie

26.06.2021 – 31.08.2021

 

 

Egzaminy poprawkowe

23-25.08.2021

poniedziałek,

wtorek,

środa

 

Poprawkowa sesja maturalna

8.09.2020

wtorek,
godzina 9:00

Według komunikatu Dyrektora CKE

24.08.2021

wtorek

Według komunikatu Dyrektora CKE

 

Proponowane dodatkowe dni wolne

Po Święcie Zmarłych

2.11.2020, poniedziałek

W trakcie obowiązkowych egzaminów maturalnych

4 – 7.05.2021 wtorek – piątek

Po Bożym Ciele

4.06.2021 – piątek

 

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 2020/2021

 

uroczystość

data

dzień tygodnia/godzina

uwagi

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2020

wtorek,

godzina 9:00, 10:00, 11:00


godzina 9:00
klasy pierwsze (w pracowniach)

godzina 8.30

klasy drugie po szkole podstawowej
godzina 10:00

klasy drugie po gimnazjum

godzina 11:00

klasy trzecie

Dla klas pierwszych zostanie przeprowadzony test poziomujący z języka angielskiego

Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych

4.09.2020

piątek

według oddzielnego komunikatu

Ślubowanie uczniów Liceum

14.10.2020

środa 9:00

klasy pierwsze

Święto Odzyskania Niepodległości

10.11.2020

wtorek

wg oddzielnego harmonogramu

Wigilia

22.12.2020

wtorek, 9.00

wg oddzielnego harmonogramu

Koncert Noworoczny

14.01.2021

czwartek, 18:00

 wg oddzielnego harmonogramu

Studniówka

Luty 2021

 

 

Kulturalny Festiwal Artystyczny Sobieskiego DNI CZERNIAKOWA

Dzień Sportu

czerwiec
(w zależności od rozwoju pandemii)

 

wg oddzielnego komunikatu

Pożegnanie klas III

30.04.2021

piątek, godzina 10:00

według oddzielnego komunikatu

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021

piątek
godzina 8:30, 10:30

godzina 8.30

klasy drugie

godzina 10.30

klasy pierwsze

 

ZEBRANIA I DNI OTWARTE 2020/2021

GODZINA 17:00 – 19:00

 

Zebrania i dni otwarte

data

Dzień tygodnia

uwagi

Zebranie rodziców

14.09.2020 –  17.09.2020

Poniedziałek,

Wtorek,

Środa,

Czwartek

Zebranie rodziców z wychowawcami wg harmonogramu.

14.09 – klasy pierwsze

15.09 – klasy drugie

16.09 – klasy trzecie

17.09 - Szkolenie rodziców uczniów klas III w sprawie egzaminu maturalnego – spotkanie online

Dzień Otwarty

22.10.2020

 

według oddzielnego komunikatu

spotkanie online

Zebranie rodziców i dzień otwarty

informacja o przewidywanych ocenach

7.12.2020 –

10.12.2020

Poniedziałek,

Wtorek,

Środa

według oddzielnego komunikatu

Zebranie rodziców klas trzecich i dzień otwarty

informacja o przewidywanych ocenach w klasach III

25.03.2021

czwartek

Zebranie tylko dla rodziców klas trzecich, dla pozostałych rodziców możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami.

Zebranie rodziców i dzień otwarty

informacja o przewidywanych ocenach

27.05.2021

czwartek

Zgodnie z harmonogramem.

 

RADY PLENARNE 2020/2021

 

Rady Pedagogiczne

data

Dzień tygodnia

/godzina

uwagi

Rada Pedagogiczna inaugurująca nowy rok szkolny 2020/2021

27.08.2020

czwartek, 10.00

 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca plan nadzoru i plan dydaktyczno-wychowawczy

10.09.2020

czwartek, 15:30

 

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

22.10.2020

czwartek, 15.30

 

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

10.12.2020

czwartek, 15.30

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i zatwierdzająca

14.01.2021

czwartek, 15.30

 

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

25.03.2021

czwartek, 15.30

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i zatwierdzająca (klasy III)

22.04.2021

czwartek, 14.30

dodatkowo szkolenie z procedur egzaminu maturalnego

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i zatwierdzająca

17. 06.2021

czwartek, 13:30

 

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021

29.06.2021

wtorek, 10.00

 

Rada Pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2021/2022

26.08.2021

czwartek, 10.00

 

 

SPOTKANIA ZESPOŁÓW KLASOWYCH

Zespoły klasowe

1.10.2020

czwartek

klasy pierwsze –
zgodnie z harmonogramem

klasy drugie i trzecie
posiedzenia zwołuje wychowawca,
do 3.10. przygotowuje dokumentację
z podpisami członków zespołu klasowego

3.12.2020

czwartek

klasy trzecie –

zgodnie z harmonogramem

klasy pierwsze i drugie  –
posiedzenia zwołuje wychowawca,
do 5.12. przygotowuje dokumentację
z podpisami członków zespołu klasowego

23.03.2021, 24.03.2021

wtorek,

środa

według oddzielnego harmonogramu

 

 

Data dodania: 2019-12-10 11:03:37
Data edycji: 2020-09-01 13:15:33
Ilość wyświetleń: 4026
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook