Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PROJEKT ''SZKOŁA BADACZY''

 

Tytuł projektu: „Szkoła badaczy”

Oś priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałanie 10.1.2 - Edukacja ogólna w ramach ZIT

Okres realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2020

Wartość projektu: 3.358.219,65 zł

Kwota dofinansowania: 3.188.719,65 zł

Wartość zakupów zaplanowanych dla szkół w projekcie: 1.169.231,00 zł

 

Cel główny projektu:

Rozwijanie u uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 34 im. Stanisława Dubois, Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego, LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego, Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego, Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 1 im. Emiliana Konopczyńskiego kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 1721 uczniów (911 dziewcząt, 810 chłopców), tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK do 31.12.2020 r.

Grupa docelowa: 1721 uczniów (911 dziewcząt, 810 chłopców) ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 34 im. Stanisława Dubois, Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego, LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego, Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego, Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 1 im. Emiliana Konopczyńskiego.

 

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Szkoła badaczy” w LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Sobieskiego:

 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego;
 • Zajęcia z języka angielskiego poziom A2/B1;
 • Język arabski w klasach dyplomatycznych;
 • Język turecki w klasach dyplomatycznych;
 • Koło języka arabskiego;
 • Koło języka tureckiego;
 • Koło języka rosyjskiego;
 • Zajęcia z języka hiszpańskiego;
 • Zajęcia z języka francuskiego;
 • Zajęcia z języka niemieckiego;
 • Rozwój innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości.
 • Laboratorium biologiczno-chemiczne;
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki;
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki;
 • Zajęcia dodatkowe Geogebra;
 • Zajęcia z robotyki;
 • Programowanie;
 • Zajęcia z fizyki metodą eksperymentu;
 • Z kynologią na Ty - koło naukowe;
 • Zajęcia dodatkowe z biologii;
 • Zajęcia dodatkowe z fizyki;
 • Zajęcia dodatkowe z chemii;
 • Zajęcia dodatkowe z geografii.

Zakupy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia zaplanowane dla LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego:

 • 3 pracownie językowe;
 • 4 zestawy interaktywne (tablice z projektorami);
 • laptopy dla uczniów do pracowni językowych;
 • wizualizer;
 • pomoce dydaktyczne.

Szczegóły na temat realizacji projektu otrzymają Państwo u koordynatora szkolnego - tel. 22 841 42 66 wew. 23.

 

 

Data dodania: 2020-07-24 14:57:49
Data edycji: 2021-03-03 09:34:40
Ilość wyświetleń: 565
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook