Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

HISTORIA SZKOŁY

Początkiem historii LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie jest rok 1916 kiedy to warszawski magistrat podpisał zgodę na budowę nowej szkoły na terenie Powiśla Czerniakowskiego.

Budynek szkoły został oddany do użytku w roku 1928, po blisko rocznej budowie i kilkunastoletniej (od 1916 roku) zbiórce funduszy, głównie wśród żołnierzy. Pierwotnie budynek mieścił Publiczną Szkołę Powszechną im. Józefa Piłsudskiego przekształconą w Publiczną Szkołę Powszechną nr 186.  Do wybuchu wojny w budynku znajdowały się jeszcze szkoły –  Publiczną Szkołę Powszechną nr 62, Publiczną Szkołę Powszechną nr 93, Publiczną Szkołę Powszechną nr 187. Budynek bez większych zniszczeń przetrwał Powstanie Warszawskie oraz w dalszym ciągu pełnił swą pierwotną funkcję. Wznowienie nauki nastąpiło już w marcu 1945 roku. Była to pierwsza szkoła, która wznowiła naukę w powojennej Warszawie. Po wojnie w wyniku reformy oświaty nastąpiła zmiana szkół powszechnych na szkoły podstawowe. Dzięki temu przez wiele lat w budynku szkoły funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 186. Przejściowo budynek szkoły gościł m.in. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego (w latach 1952 - 1958 jako X Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) czy Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego. W kolejnych latach dodatkowo w budynku przy ul. Czerniakowskiej 128 mieściło się Liceum Pedagogiczne dla Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego, a następnie Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli im. Marii Weryho - Radziwiłłowiczowej. Szkoła Podstawowa nr 186 działała natomiast aż do 1983 roku, kiedy to cały budynek zajęło Liceum Pedagogiczne. W 1984 roku połączono nowo powstałe Studium Nauczania Początkowego i Studium Wychowania Przedszkolnego w Studium Nauczycielskie nr I (od 1992 roku do 2015 funkcjonujące jako Kolegium Nauczycielskie).

1 września 1991 roku powołano do życia LXXV Liceum Ogólnokształcące. Jednym z inicjatorów założenia szkoły był ówczesny Kurator Oświaty - Pan Włodzimierz Paszyński. Dyrektorem szkoły został dr Edward Zegadło, który doprowadził do nadania szkole, w dniu 14 kwietnia 1994 roku imienia Jana III Sobieskigo, a także odpowiada za jej artystyczny charakter, czyli powstanie klas z muzyką oraz plastyką. W latach 2001 - 2013 dyrektorem szkoły była Pani Halina Markowska, która rozwinęła artystyczny charakter szkoły, przygotowała ją do reformy egzaminy maturalnego a następnie w latach 2010 - 2012 kierowała rozbudową i remontem budynku szkoły. W latach 2012 - 2019 przy szkole działało Gimnazjum nr 166 (W wyniku czego w latach 2013 - 2017 szkoła nosiła nazwę Zespołu Szkół nr 121. W związku z reformą oświaty w dniu 1 września 2017 roku wróciliśmy do poprzedniej nazwy szkoły). 

Od 1 września 2013 roku dyrektorem szkoły jest Pani Magdalena Kozera. W 2014 roku powołano do życia klasę sportową z tenisem. Następnie zmieniono ofertę szkoły, wprowadzono kształcenie języków orientalnych: język arabski, język turecki, a później język chiński, dostosowano profile do warunków odpowiadających dzisiejszym potrzebom. W kolejnych latach wprowadzono innowacyjne przedmioty dla uczniów: warsztaty dziennikarskie, architekturę, rysunek i malarstwo, zajęcia teatralne, dyplomację, język łaciński dla przyrodników. Wszystkie zajęcia odbywają się w ramach autorskich programów nauczania. Zrealizowano innowacyjne projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej "Dobry starty w przyszłość, czyli rozwój kompetencji kluczowych", "Szkoła badaczy", "Droga do sukcesów". Pozyskano w ten sposób ponad 300 000 zł na wyposażenie placówki w sprzęt IT. Wprowadzono misję szkoły - "Sobieski wygrywa przyszłość dla młodzieży". 

Data dodania: 2019-12-28 21:05:17
Data edycji: 2022-09-16 13:36:34
Ilość wyświetleń: 6236
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej