Czcionka:

A+A-

Kontrast:

HISTORIA SZKOŁY

Początkiem historii LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie jest rok 1916 kiedy to warszawski magistrat podpisał zgodę na budowę nowej szkoły na terenie Powiśla Czerniakowskiego.

Budynek szkoły został oddany do użytku w roku 1928, po blisko rocznej budowie i kilkunastoletniej (od 1916 roku) zbiórce funduszy, głównie wśród żołnierzy. Pierwotnie budynek mieścił Publiczną Szkołę Powszechną im. Józefa Piłsudskiego przekształconą w Publiczną Szkołę Powszechną nr 186.  Do wybuchu wojny w budynku znajdowały się jeszcze szkoły –  Publiczną Szkołę Powszechną nr 62, Publiczną Szkołę Powszechną nr 93, Publiczną Szkołę Powszechną nr 187. Budynek bez większych zniszczeń przetrwał Powstanie Warszawskie oraz w dalszym ciągu pełnił swą pierwotną funkcję. Wznowienie nauki nastąpiło już w marcu 1945 roku. Była to pierwsza szkoła, która wznowiła naukę w powojennej Warszawie. Po wojnie w wyniku reformy oświaty nastąpiła zmiana szkół powszechnych na szkoły podstawowe. Dzięki temu przez wiele lat w budynku szkoły funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 186. Przejściowo budynek szkoły gościł m.in. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego (w latach 1952 - 1958 jako X Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) czy Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego. W kolejnych latach dodatkowo w budynku przy ul. Czerniakowskiej 128 mieściło się Liceum Pedagogiczne dla Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego, a następnie Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli im. Marii Weryho - Radziwiłłowiczowej. Szkoła Podstawowa nr 186 działała natomiast aż do 1983 roku, kiedy to cały budynek zajęło Liceum Pedagogiczne. W 1984 roku połączono nowo powstałe Studium Nauczania Początkowego i Studium Wychowania Przedszkolnego w Studium Nauczycielskie nr I (od 1992 roku do 2015 funkcjonujące jako Kolegium Nauczycielskie).

1 września 1991 roku powołano do życia LXXV Liceum Ogólnokształcące. Jednym z inicjatorów założenia szkoły był ówczesny Kurator Oświaty - Pan Włodzimierz Paszyński. Dyrektorem szkoły został dr Edward Zegadło, który doprowadził do nadania szkole, w dniu 14 kwietnia 1994 roku imienia Jana III Sobieskigo, a także odpowiada za jej artystyczny charakter, czyli powstanie klas z muzyką oraz plastyką. W latach 2001 - 2013 dyrektorem szkoły była Pani Halina Markowska, która rozwinęła artystyczny charakter szkoły, przygotowała ją do reformy egzaminy maturalnego a następnie w latach 2010 - 2012 kierowała rozbudową i remontem budynku szkoły. W latach 2012 - 2019 przy szkole działało Gimnazjum nr 166 (W wyniku czego w latach 2013 - 2017 szkoła nosiła nazwę Zespołu Szkół nr 121. W związku z reformą oświaty w dniu 1 września 2017 roku wróciliśmy do poprzedniej nazwy szkoły). 

Od 1 września 2013 roku dyrektorem szkoły jest Pani Magdalena Kozera. W 2014 roku powołano do życia klasę sportową z tenisem. Następnie zmieniono ofertę szkoły, wprowadzono kształcenie języków orientalnych: język arabski, język turecki, a później język chiński, dostosowano profile do warunków odpowiadających dzisiejszym potrzebom. W kolejnych latach wprowadzono innowacyjne przedmioty dla uczniów: warsztaty dziennikarskie, architekturę, rysunek i malarstwo, zajęcia teatralne, dyplomację, język łaciński dla przyrodników. Wszystkie zajęcia odbywają się w ramach autorskich programów nauczania. Zrealizowano innowacyjne projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej "Dobry starty w przyszłość, czyli rozwój kompetencji kluczowych", "Szkoła badaczy", "Droga do sukcesów". Pozyskano w ten sposób ponad 300 000 zł na wyposażenie placówki w sprzęt IT. Wprowadzono misję szkoły - "Sobieski wygrywa przyszłość dla młodzieży". 

Data dodania: 2019-12-28 21:05:17
Data edycji: 2022-09-16 13:36:34
Ilość wyświetleń: 4696
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook