Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

REKRUTACJA

REKRUTACJA DO KLAS I, II, III i IV (w trakcie roku szkolnego) - kliknij tutaj

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025 - CZYTAJ PONIŻEJ

 

 

Dzień otwarty dla kandydatów do szkoły i ich rodziców
odbędzie się w dniu
18 kwietnia 2024 roku w godzinach 18:00 - 21:00

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat poszczególnych klas
- kliknij na wybrane zdjęcie - tam znajdziesz opis każego profilu.

                         

Obejrzyj jak wygląda nasza szkoła i co w niej robimy!

      

 

Podstawa prawna rekrutacji:

 

 

Informacje o edukacji w szkołach ponadgpodstawowych dla obywateli Ukrainy

(Інформація про навчання в загальноосвітніх навчальних закладах для відомства України)

https://edukacja.um.warszawa.pl/dovidnyk

 

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otworzyć pięć klas pierwszych:

 

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych

W rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 przewiduje się organizację sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy muzyczno - teatralnej. 

II termin sprawdzianu - w dniu 26 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 w sali nr 219 (II piętro). Czas egzaminu - w zależności od ilości osób zgłoszonych.  

Zasady przeprowadzania egzaminy - kliknij, aby pobrać.  

 

Dzień otwarty

W rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 przewiduje się organizację dnia otwartego w dniu 18 kwietnia 2024 roku w godzinach 18:00 - 21:00

 

Terminy rekrutacyjne

Kalendarz rekrutacji znajduje się tutaj.

 

Języki obce w SOBIESKIM

KLASA

PIERWSZY JĘZYK OBCY

DRUGI JĘZYK OBCY

A (medialna)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
rozszerzonym (III.1.R)

 

UWAGA!
W klasie następuje podział na grupy: początkującą, zaawansowaną.
Dla osób nieuczących się wcześniej danego języka - nauka rozpoczyna się od  podstaw. 

angielski

kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)

B (biologiczno-chemiczna)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
podstawowym (III.1.P)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

C (filmowa)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
rozszerzonym (III.1.R)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

D (dyplomatyczna)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
rozszerzonym (III.1.R)

 

UWAGA!
W klasie następuje podział na grupy: początkującą, zaawansowaną.
Dla osób nieuczących się wcześniej danego języka - nauka rozpoczyna się od  podstaw. 

angielski

kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)

E (muzyczno-teatralna)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
podstawowym (III.1.P)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

W kazdej klasie pierwszej nauka jezyka angielskiego jest kontynuacją nauki ze szkoły podstawowej. Nauka pozostałych jezyków obcych jest nauka od początku lub kontynuacją nauki po szkole podstawowej (pod warunkiem zgłoszenia sie odpowiedniej liczby osób - minimum 12). Wyboru języka dokonujemy po zakończonej rekrutacji zgodnie z kryterium punktowym.

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Szkolna Komisja Rekrutacyjna - kontakt mailowy pod adresem: uczniowie.lo75@eduwarszawa.pl

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły

Wnioski należy wygenerować w systemie rekrutacji obejmującym wszystkie szkoły publiczne prowadzone przez Miasto stołeczne Warszawę. Wniosek jest jeden wspólny do wszystkich wybranych szkół, które są objęte tym systemem rekrutacji i składa się go do szkoły, w której jest najbardziej pożądana przez kandydata klasa (tzw. szkoła I wyboru). Po wygenerowaniu wniosku należy go dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Zalecamy wysyłkę elektroniczną przez system po podpisaniu podania Profilem Zaufanym. Możliwym jest również przesłanie skanu wniosku mailem na adres uczniowie.lo75@eduwarszawa.pl. Dowodem złożenia wniosku jest odpowiedź mailowa (dla wnioskó wysłanych mailem) lub pieczęć szkoły (na wniosku przekazanym stacjonarnie).

 

Punkty rekrutacyjne

Wyciąg na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Punkty są przyznawane za:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (paragraf 12 Rozporządzenia)
  • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • wynik procentowy jest mnożony przez 0,3
  • zakres z języka polskiego - maksymalnie 35 punktów
  • zakres z matematyki - maksymalnie 35 punktów
  • część z języka obcego nowożytnego - maksymalnie 30 punktów
 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (paragraf 4 Rozporządzenia)
  • oceny z powyższych przedmiotów są przeliczne wg skali: celujący - 18 punktów, bardzo dobry - 17 punktów, dobry - 14 punktów, dostateczny - 8 punktów, dopuszczający - 2 punkty
  • język polski - maksymalnie 18 punktów
  • matematyka - maksymalnie 18 punktów
  • dwa przedmioty punktowane do klasy - maksymalnie 36 punktów (po 18 punktów za kazdy z przedmiotów)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów (paragraf 5 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - maksymalnie 18 punktów (paragraf 6 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty (paragraf 7 Rozporządzenia)

SUMA: 200 punktów

zobacz też Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

 

Przedmioty punktowane do poszczególnych klas

Klasa A 
medialna

język polski, matematyka, historia, język angielski

Klasa B
biologiczno - chemiczna

język polski, matematyka, biologia, chemia

klasa C
filmowa

język polski, matematyka, historia, język angielski

klasa D
dyplomatyczna 

 język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

klasa E
muzyczno – teatralna

język polski, matematyka, historia, muzyka

 

Progi punktowe, czyli najniższa liczba punktów osób zakwalifikowanych do przyjęcia w poprzednich latach

KLASA

PROFIL

2020/2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

A

MEDIALNA

j. hiszpański: 149,05

j. francuski: 137,25

j. niemiecki: 138,55

j. hiszpański: 156,60

j. francuski: 152,20

j. niemiecki: 150,90

162,40

158,40

B

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

j. hiszpański: 150,75

j. francuski: 144,40

j. niemiecki: 140,30

j. hiszpański: 153,70

j. francuski: 150,65

j. niemiecki: 156,55

161,95

161,20

C

FILMOWA

j. hiszpański: 149,05

j. francuski: 137,25

j. niemiecki: 138,55

j. hiszpański: 155,30

j. francuski: 154,75

j. niemiecki: 152,50

163,50 161,85

D

DYPLOMATYCZNA

j. hiszpański: 157,40

j. francuski: 147,20

j. niemiecki: 142,95

j. hiszpański: 157,70

j. francuski: 150,20

j. niemiecki: 143,90

157,25

156,45

E

MUZYCZNO - TEATRALNA

j. hiszpański: 150,20

j. francuski: 135,20

j. niemiecki: 140,15

j. hiszpański: 157,40

j. francuski: 148,15

j. niemiecki: 148,20

154,85

154,90

 

Nie znalazłaś/eś odpowiedzi?

Napisz do nas: uczniowie.lo75@eduwarszawa.pl 

Data dodania: 2019-11-25 23:15:43
Data edycji: 2024-06-20 16:00:31
Ilość wyświetleń: 337040
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej