Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REKRUTACJA

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat poszczególnych klas - kliknij na wybrane zdjęcie - tam znajdziesz opis każego profilu.
                         

Obejrzyj jak wygląda nasza szkoła i co w niej robimy!

      

 

Podstawa prawna rekrutacji:

 

 

Informacje o edukacji w szkołach ponadgpodstawowych dla obywateli Ukrainy

(Інформація про навчання в загальноосвітніх навчальних закладах для відомства України)

https://edukacja.um.warszawa.pl/dovidnyk

 

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy otworzyć siedem klasy pierwszych:

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych

W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 nie przewiduje się organizacji sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Rekrutacja do klas odbywa się na warunkach ogólnych. 

 

Dzień otwarty

W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 przewiduje się organizację dnia otwartego w dniu 13 kwietnia 2023 roku o godzinie 18:00. 

 

Terminy rekrutacyjne

Kalendarz rekrutacji znajduje się tutaj.

 

Języki obce w SOBIESKIM

KLASA

PIERWSZY JĘZYK OBCY

DRUGI JĘZYK OBCY

A (medialna)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
rozszerzonym (III.1.R)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

B (biologiczno-chemiczna)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
podstawowym (III.1.P)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

C (filmowa)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
rozszerzonym (III.1.R)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

D (sztuk wizualnych)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
podstawowym (III.1.P)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

E (muzyczno-teatralna)

angielski

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
podstawowym (III.1.P)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

2. język obcy nowożytny od początku
w klasie I liceum ogólnokształcącego (III.2.0)
lub kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)*

*utworzenie grupy kontynuującej zależne jest od ilości chętnych (min. 15 osób)

F (dyplomatyczna z geografią)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
rozszerzonym (III.1.R)

 

UWAGA!
W klasie następuje podział na grupy: początkującą, zaawansowaną.
Dla osób nieuczących się wcześniej danego języka - nauka rozpoczyna się od  podstaw. 

angielski

kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)

G (dyplomatyczna z historią)

francuski
lub hiszpański
lub niemiecki

kontynuacja 1. języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej
– kształcenie w zakresie
rozszerzonym (III.1.R)

 

UWAGA!
W klasie następuje podział na grupy: początkującą, zaawansowaną.
Dla osób nieuczących się wcześniej danego języka - nauka rozpoczyna się od  podstaw. 

angielski

kontynuacja 2. języka obcego
nowożytnego ze szkoły podstawowej (III.2.)

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Szkolna Komisja Rekrutacyjna - kontakt mailowy pod adresem: rekrutacja@sobieski.edu.pl

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły

Wnioski należy wygenerować w systemie rekrutacji obejmującym wszystkie szkoły publiczne prowadzone przez Miasto stołeczne Warszawę. Wniosek jest jeden wspólny do wszystkich wybranych szkół, które są objęte tym systemem rekrutacji i składa się go do szkoły, w której jest najbardziej pożądana przez kandydata klasa (tzw. szkoła I wyboru). Po wygenerowaniu wniosku należy go dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Zalecamy wysyłkę elektroniczną przez system po podpisaniu podania Profilem Zaufanym. Możliwym jest również przesłanie skanu wniosku mailem na adres rekrutacja@sobieski.edu.pl. Dowodem złożenia wniosku jest odpowiedź mailowa (dla wnioskó wysłanych mailem) lub pieczęć szkoły (na wniosku przekazanym stacjonarnie).

 

Punkty rekrutacyjne

Wyciąg na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Punkty są przyznawane za:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (paragraf 12 Rozporządzenia)
  • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • wynik procentowy jest mnożony przez 0,3
  • zakres z języka polskiego - maksymalnie 35 punktów
  • zakres z matematyki - maksymalnie 35 punktów
  • część z języka obcego nowożytnego - maksymalnie 30 punktów
 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (paragraf 4 Rozporządzenia)
  • oceny z powyższych przedmiotów są przeliczne wg skali: celujący - 18 punktów, bardzo dobry - 17 punktów, dobry - 14 punktów, dostateczny - 8 punktów, dopuszczający - 2 punkty
  • język polski - maksymalnie 18 punktów
  • matematyka - maksymalnie 18 punktów
  • dwa przedmioty punktowane do klasy - maksymalnie 36 punktów (po 18 punktów za kazdy z przedmiotów)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów (paragraf 5 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - maksymalnie 18 punktów (paragraf 6 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty (paragraf 7 Rozporządzenia)

SUMA: 200 punktów

zobacz też Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

 

Przedmioty punktowane do poszczególnych klas

KLASA

PRZEDMIOTY

Klasa A 
medialna

język polski, matematyka, historia, język angielski

Klasa B
biologiczno - chemiczna

język polski, matematyka, biologia, chemia

klasa C
filmowa

język polski, matematyka, historia, język angielski

klasa D
sztuk wizualnych

język polski, matematyka, historia, plastyka

klasa E
muzyczno – teatralna

język polski, matematyka, historia, muzyka

klasa F
dyplomatyczna z geografią

język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

klasa G
dyplomatyczna z historią

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

 

Progi punktowe, czyli najniższa liczba punktów osób zakwalifikowanych do przyjęcia w poprzednich latach

KLASA

PROFIL

2020/2021

2021/2022

2022/2023

A

MEDIALNA

j. hiszpański: 149,05

j. francuski: 137,25

j. niemiecki: 138,55

j. hiszpański: 156,60

j. francuski: 152,20

j. niemiecki: 150,90

162,40

B

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

j. hiszpański: 150,75

j. francuski: 144,40

j. niemiecki: 140,30

j. hiszpański: 153,70

j. francuski: 150,65

j. niemiecki: 156,55

161,95

C

FILMOWA

j. hiszpański: 149,05

j. francuski: 137,25

j. niemiecki: 138,55

j. hiszpański: 155,30

j. francuski: 154,75

j. niemiecki: 152,50

163,50

D

SZTUK WIZUALNYCH

j. hiszpański: 152,35

j. francuski: 149,20

j. niemiecki: 143,25

j. hiszpański: 161,50

j. francuski: 155,60

j. niemiecki: 155,05

154,65

E

MUZYCZNO - TEATRALNA

j. hiszpański: 150,20

j. francuski: 135,20

j. niemiecki: 140,15

j. hiszpański: 157,40

j. francuski: 148,15

j. niemiecki: 148,20

154,85

F

DYPLOMATYCZNA Z GEOGRAFIĄ

j. hiszpański: 157,40

j. francuski: 147,20

j. niemiecki: 142,95

j. hiszpański: 157,70

j. francuski: 150,20

j. niemiecki: 143,90

157,25

G

DYPLOMATYCZNA Z HISTORIĄ

brak danych,
nowo powołana klasa

j. hiszpański: 152,80

j. francuski: 140,95

j. niemiecki: 137,25

159,05

 

Nie znalazłaś/eś odpowiedzi?

Napisz do nas: rekrutacja@sobieski.edu.pl, sekretariat@sobieski.edu.pl

Data dodania: 2019-11-25 23:15:43
Data edycji: 2023-04-24 14:36:24
Ilość wyświetleń: 266445
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook