Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Gabriel Kowalewski (3E) - przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Muzyk, producent, kompozytor, kawosz, miłośnik perfum, audiofil, entuzjasta szeroko pojętej technologii, maksymalista.
Najwięcej przyjemności znajduje w opracowaniu najlepszego sposobu na wszystko.  Jego atrybutem jest syntezator, a piętą Achillesa matematyka. Startował na przewodniczącego SU, bo chciał swoją postawą zachęcić innych do angażowania się w życie szkolne.

 

Julia Maria Więch (3C) - wiceprzewodnicząca Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Na codzień prowadzi walkę z czasem, ale kiedy go już trochę znajdzie poświęcm się swoim pasjom- takim jak fotografia, projektowanie, szycie i przerabianie ubrań, modą- na każdy możliwy sposób, starociami, interesuje się światem sztuki i muzyki, gotowaniem, rysowaniem, projektowaniem grafik komputerowych, czy tworzeniem kolejnych filmów oraz rozszerzaniem swojego portfolio. W szkole jest stałym koordynatorem sekcji dekoracyjnej na naszych festiwalach i z sercem stara się o estetyczny wystrój szkoły. Znana jestem chyba jednak najbardziej ze swojej ogromnej kolekcji biżuterii. Kolekcjonuje biżuterię z różnych lat, w różnym stylu i szuka jej w rozmaitych miejscach. Inni kojarzą ją jako tę wysoką koleżankę. Wierzy, że przyszłość zaczyna się teraz, dlatego angażuje się w życie szkoły i wierzy, że każdemu z nas może to jedynie pomóc na naszej dalszej drodze. Stara się wykorzystywać wszystkie możliwości jakie dostaję od losu, dlatego właśnie zdecydowałam się na bycie wiceprzewodniczącą szkoły. 

 

Mieszko Barott (2A) - członek Prezydium

Najbardziej interesuję się muzyką i polityką i jest zagorzałym fanem Orwella. W samorządzie chcę móc nauczyć się pracować z innymi i jakoś umilić codzienność.

 

Sonia Wagner (2C) - członek Prezydium

Nocami wertuje stare księgi przy świecy szukając inspiracji na innowację Sobieskiego. Robi to i owo. A nawet owo i to. Czasem tylko owo. Czasem tylko to. Ale zawsze ma w sercu prezydenta - Alicję Majewską. Bywa, że wtrąca gdzieniegdzie swoje 12 groszy.

Jej funkcja w samorządzie? Trzy krótkie punkty:
1. ulicą chodzę wzdłuż kupuję gazetę
2. kończę scenariusz by gotowy był
3. wystawiam ekran i wyświetlam film

Z pasją dzierży aparat w dłoni, pisze i rozmyśla. Ponadto jest odpowiedzialną konsumentką kina, literatury i sztuki.

 

Pani Paulina KUBASIK - Opiekun Samorządu Uczniowskigo

 

Rzecznik Praw Ucznia w roku szkolnym 2023/2024 - p. Dorota SECH

Osoba zaufania w roku szkolnym 2023/2024 - p. Dawid PUDŁO

 

Celem działań Samorządu Uczniowskiego jest:

1. Zachęcanie uczniów do podejmowania i realizowania zadań sprzyjających rozwojowi szkoły;

2. Dbanie o dobre imię szkoły, o kultywowanie i zbogacanie jej tradycji;

3. Ochrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków szkolnych;

4. Uczenie demokracji, solidarności i współodpowiedzialności;

5. Przygotowanie uczniów do efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich;

6. Kształtowaie postaw tolerancji, poczucia odpowiedzialności i chęci niesienia pomocy innym ludziom.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

1. Przedstawianie Dyrektorowi Zespołu, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

2. Współdziałanie w zapewnieniu uczniom należuytych warunków do nauki i udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji;

3. Organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym;

4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim;

5. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.

 

Najważniejszym zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest aktywne ingerowanie wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka, a także w Statucie Szkoły i Regulaminie Porządkowym.

Do jego zadań należy w szczególności:

1. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzienia;

2. Zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole;

3. Wspomaganie uczniów w wyjątkowo trudnych sytuacjach dotyczących całej klasy lub poszczególnych uczniów;

4. Reprezentowanie interesów ucznia w sprawach wymagających arbitrażu i bediacji, rostrzygania sporów, które wymagają odwołania się do praw zwyczajowych;

5. Gromadzenie i analizowanie informacj dotyczących  przypadków naruszania praw ucznia w szkole.

 

Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do: obrony uczniów oraz grup społeczności szkolnej, niezależności w sprawowaniu swojej funkcji w ramach obowiązujących przepisów, zapoznania się ze stanowiskiem stron konfliktu, uczestnictwa w roli obserwatora - na wniosek zainteresowanej strony - np. przy przeprowadzaniu egzaminów poprawkowych, sprawdzających, klasyfikacyjnych.

 

OSOBY ZAUFANIA W SZKOLE

Osoby Zaufania działają na rzecz uczniów i uczennic doświadczających wykluczenia. Osoby Zaufania działają we współpracy z uczniami i uczennicami, rodzicami i opiekunami prawnymi, Radą Pedagogiczną, nauczycielkami i nauczycielami oraz kadrą szkoły po to, aby każda osoba uczniowska mogła czuć się sobą. Osoby Zaufania wspierają szkołę w budowaniu atmosfery szacunku, zrozumienia i akceptacji dla osób LGBT+ oraz dla młodzieży z różnych względów doświadczającej trudności i wykluczenia.

 

ZADANIA OSÓB ZAUFANIA

  • wysłuchać potrzeb, zapewnić akceptację i zrozumienie, dać empatię i poczucie bezpieczeństwa,
  • towarzyszyć, wspierać, być obok,
  • udzielać informacji, dostarczać rzetelną wiedzę,
  • wskazywać organizacje i instytucje, które mogą pomóc,
  • w razie potrzeby wspierać dziecko w kontakcie z rodzicami / opiekunami prawnymi
  • w razie potrzeby wspierać rodziców / opiekunów prawnych w kontakcie z dzieckiem
  • wspierać Radę Pedagogiczną i kadrę szkoły w budowaniu w szkole atmosfery szacunku, zrozumienia i akceptacji dla osób LGBT+ oraz dla młodzieży z różnych względów doświadczającej trudności i wykluczenia.
Data dodania: 2019-12-10 10:47:35
Data edycji: 2024-01-05 15:31:14
Ilość wyświetleń: 3343
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej