Czcionka:

A+A-

Kontrast:

DUPLIKATY ŚWIADECTW/LEGITYMACJI

      Aby otrzymać duplikat świadectwa promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły należy:

 1. Wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. Jeżeli uczeń/absolwent jest niepełnoletni - wystepuje rodzic/opiekun prawny.
 2. Za wystawienie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.
 3. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu wpłaty na konto szkoły.
 4. Termin wykonania duplikatu świadectwa: do 14 dni.
 5. Po duplikat należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości lub może odebrać go inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie.

  Świadectwa maturalne dla osób podchodzących do egzaminy maturalnego po 2005 roku wystawiła Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35. Organ ten uprawniony jest również do wystawienia duplikatu świadectwa.

  Aby otrzymać duplikat legitymacji szkolnej należy:
 1. Wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu legitymacji. Jeżeli uczeń jest niepełnoletni - wystepuje rodzic/opiekun prawny.
 2. Za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.
 3. Do wniosku należy dołączyć podpisane (nazwisko i imię) aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz kopię dowodu wpłaty na konto szkoły.
 4. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.

 

Powyższe opłaty należy wnosić na konto:

LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego  ul. Czerniakowska 128,  00-454 Warszawa 

Nr konta: 54 1030 1508 0000 0005 5107 8019

Tytułem: opłata za duplikat legitymacji/świadectwa

Data dodania: 2020-08-13 13:15:42
Data edycji: 2020-08-13 13:16:54
Ilość wyświetleń: 3316
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook