Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

DUPLIKATY ŚWIADECTW/LEGITYMACJI

Zasady wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Warszawie

 

      Aby otrzymać duplikat świadectwa promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły należy:

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa absolwent lub rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. 
 2. Za wystawienie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.
 3. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu wpłaty na podane konto.
 4. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.
 5. Po duplikat należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości lub może odebrać go inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie.

  Świadectwa maturalne dla osób podchodzących do egzaminy maturalnego po 2005 roku wystawiła Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa. Organ ten uprawniony jest również do wystawienia duplikatu świadectwa.

  Aby otrzymać duplikat legitymacji szkolnej należy:
 1. Wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu legitymacji. Jeżeli uczeń jest niepełnoletni - wystepuje rodzic/opiekun prawny.
 2. Za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.
 3. Do wniosku należy dołączyć podpisane (nazwisko i imię) aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz kopię dowodu wpłaty na konto szkoły.
 4. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.

 

Powyższe opłaty należy wnosić na konto:

LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego  ul. Czerniakowska 128,  00-454 Warszawa 

Nr konta: 54 1030 1508 0000 0005 5107 8019

Tytułem: opłata za duplikat legitymacji/świadectwa

Data dodania: 2020-08-13 13:15:42
Data edycji: 2024-01-09 15:15:07
Ilość wyświetleń: 4111
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej