Czcionka:

A+A-

Kontrast:

DYREKCJA SZKOŁY

Magdalena KOZERA
dyrektor szkoły od 2013 roku,
nauczyciel dyplomowany historii, historii i teraźniejszośći oraz wiedzy o społeczeństwie, w SOBIESKIM pracuje od 2000 roku.

Absolwentka historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (obecnie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyła studia podyplomowe z nauczania wiedzy o społeczeństwie oraz studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i prawo oświatowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest absolwentką kursu „Zarządzanie szkołą liderów”. Laureatka nagrody Prezydenta m.st. Warszawa SAPERE AUSO za działania na rzecz rozwoju warszawskiej oświaty. W pracy zawsze kieruje się zasadą odpowiedzialności za wspólne dążenie do celu.  Lubi szybkie samochody oraz wspólne spacery z rodziną i swoim psami – najlepiej w ukochanych Górach Świętokrzyskich.

 

Monika CIULAK
wicedyrektor szkoły od 2013 roku, nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego,  w SOBIESKIM pracuje od 1999 roku.

Absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz pedagogiki w zakresie dydaktyki języków obcych na Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku (obecnie: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora) w Pułtusku, ukończyła również filologię angielską na Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie. 
Mistrzyni ciętej riposty, zawsze pomocna. Jej wielką pasją jest prowadzenie zajęć dla uczniów. 

 

Ronald PARZĘCKI
wicedyrektor szkoły od 2001 roku, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego,  w SOBIESKIM pracuje od 1997 roku

Absolwent wychowania fizycznego w specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończył studia podyplomowe w zakresie odnowy biologicznej na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jest instruktorem koszykówki. Pracuje jako nauczyciel od 30 lat.  Prywatnie uwielbia każdy sport i stara się znać imiona wszystkich uczniów.