Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PROJEKT ''DROGA DO SUKCESU''

 

Projekt "Droga do sukcesu"

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 30.06.2023

Dofinansowanie: 1 607 756,00 zł

Wartość projektu: 2 020 476 zł

Grupa docelowa: 1441 uczniów i uczennic oraz 114 nauczycieli i nauczycielek z  II LO im. Stefana Batorego, IX LO im. Klementyny Hoffmanowej, XI LO im. Mikołaja Reja, LXXV LO im. Jana III Sobieskiego, Szkoły Podstawowej nr 32 im. Małego Powstańca, Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Warszawie.

Cel główny: Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych, doskonalenie umiejętności
i kompetencji zawodowych  nauczycieli, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK.

 

Wybrane działania zaplanowane w projekcie:

Dla uczniów szkół podstawowych:

 • Zajęcia rozwijające umiejętności z języków: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego,
 • Zajęcia z robotyki – Misja robotyka, Matematyka i robotyka,
 • Klub młodego fizyka oraz klub młodego chemika,
 • Zajęcia rozwijające umiejętności z matematyki,
 • Zajęcia dodatkowe z biologii,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania nowymi technologiami np. IT for kids,
 • Zajęcia przyrodniczo-laboratoryjne.

 

Dla uczniów liceów:

 • Zajęcia z jęz. angielskiego z użyciem multimedialnych pracowni ze sprzętem audio-wideo,
 • Zajęcia dodatkowe z biologii, fizyki, chemii, geografii,
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki,
 • Laboratorium biologiczne i chemiczne,
 • Zajęcia z fizyki metodą eksperymentu,
 • Zajęcia z nauki programowania,
 • Zajęcia komputerowe – bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, rozwijanie kompetencji informatycznych.

 

Dla nauczycieli:

 • Szkolenie – stosowanie e-podręczników i e-zasobów,
 • Szkolenie ze stosowania narzędzi TIK w nauczaniu,
 • Szkolenie – równościowe nauczanie,
 • Szkolenie z robotyki i programowania.

 

Wybrane zakupy zaplanowane w projekcie:

 • 60 tabletów dla uczniów,
 • 33 laptopy wraz z oprogramowaniem,
 • 32 zestawy komputerowe,
 • 3 roboty edukacyjne z akcesoriami,
 • Pracownia językowa na 16 stanowisk,
 • Wyposażenie do 2 pracowni fizycznych i 4 pracowni biologicznych,
 • 6 zestawów klocków do robotyki,
 • 3 zestawy interaktywne (tablica interaktywna, projektor, oprogramowanie),
 • Pomoce dydaktyczne – gry do nauki programowania, programy multimedialne, mikroskopy, zestawy brył geometrycznych, zestawy do eksperymentów, klocki i układanki, gry logiczne, wizualizer, aparaty cyfrowe, kamery.

Wartość zakupów w projekcie: 549 719,00 zł.

 

Szczegóły na temat realizacji projektu otrzymają Państwo u koordynatora szkolnego - tel. 22 841 42 66 wew. 23.

Data dodania: 2020-07-24 14:57:49
Data edycji: 2022-07-14 12:58:53
Ilość wyświetleń: 3236
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook