Czcionka:

A+A-

Kontrast:

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

cke.gov.pl

 

Informatory maturalne i aneksy do informatorów

W roku 2023 i 2024 Informator należy czytać łącznie z Aneksem.
Aneks zawiera m.in. spis wiadomości i umiejętności określonych w rozporządzeniu ministra Edukacji i Nauki o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2023 i 2024 r. ORAZ informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

 

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2023 r.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2023-r/

 

Informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.: 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/wnioski-z-badan-diagnostycznych-przeprowadzonych-w-marcu-i-grudniu-2022-r/

 

Opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli
zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione
wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”):


https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/20230315%20Materia%C5%82y%20dodatkowe%2017_Rekomendacje%20i%20przykladowe%20ocenione%20wypracowania.pdf

 

Strona internetowa Okregowej Komisji Egzaminacyjnej

oke.waw.pl

Data dodania: 2022-09-08 14:10:29
Data edycji: 2023-03-21 11:36:15
Ilość wyświetleń: 789
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook