Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

DZIAŁANIE

data, godzina

uwagi

RADA PEDAGOGICZNA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2023/2024

31 sierpnia 2023 roku,

godzina 10:00

miejsce: sala gimnastyczna

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

4 września 2023 roku,

godzina 9:00 oraz 11:00

g. 9:00 – klasy pierwsze oraz klasa 4E (następnie test diagnostyczny z języka angielskiego)

g. 11:00 – klasy drugie, trzecie i czwarte (bez 4E), miejsce: sale lekcyjne

SZKOLNY KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

od 6 września 2023 roku

do 8 września 2023 roku

 

RADA PEDAGOGICZNA

7 września 2023 roku,

godzina 14:00

g. 14:00, miejsce: sala gimnastyczna

Rada zatwierdzająca plany pracy szkoły.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

7 września 2023 roku

godzina 16:30 17:00 18:00

g. 16:30 – 18:00 – spotkanie dla rodziców uczniów klas czwartych (dot. procedur maturalnych)

g. 17:00 – spotkanie dla rodziców uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich

g. 18:00 – spotkanie z wychowawcami dla rodziców uczniów klas czwartych

SPOTKANIE RADY RODZICÓW

PODSUMOWUJĄCE PRACĘ W ROKU 2022/2023

7 września 2023 roku,

godzina 18:00

Spotkanie zatwierdzające

program wychowawczo – profilaktyczny

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY, ROCZNICA ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ

12 września 2023 roku

Złożenie kwiatów pod pomnikiem króla
Jana III Sobieskiego przez delegację szkoły.

PRÓBNA EWAKUACJA

do 15 września 2023 roku

 

WYJAZD INTEGRACYJNY KLAS PIERWSZYCH

(1C, 1D)

od 18 września 2023 roku

do 21 września 2023 roku

klasa IC - zgodnie programem wycieczki (Łódź)

klasa ID – zgodnie z programem wycieczki

(Podlasie z malarstwem)

WYJAZD INTEGRACYJNY KLAS PIERWSZYCH

(1A, 1B, 1E, 1F, 1G)

od 25 września 2023 roku

do 28 września 2023 roku

zgodnie z programem wycieczki

TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

od 25 września 2023 roku

do 30 września 2023 roku

zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Zespół Nauczycieli Języków Obcych oraz Anglistów

SPOTKANIE RADY RODZICÓW

INAUGURUJĄCE ROK SZKOLNY 2023/2024

28 września 2023 roku

godzina 18:00

miejsce: sala 123

SPRAWDZIAN DIAGNOSTYCZNY
W KLASACH PIERWSZYCH

wrzesień 2023

zgodnie z osobnym harmonogramem

SPRAWDZIAN DIAGNOSTYCZNY (PRÓBNA MATURA)

wrzesień 2023

zgodnie z decyzją CKE (lub listopad – OPERON)

WSTĘPNA DEKLARACJA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH

DO EGZAMINY MATURALNEGO

do 2 października 2023

Deklarację składamy do wicedyrektorów szkoły.

Do 2.10.2023r – deklaracja papierowa/e-deklaracja

SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI

październik

zgodnie z harmonogramem,

TYDZIEŃ KOMPETENCJI CYFROWYCH

- IT FITNESS TEST

od 9 października 2023 roku

do 13 października 2023 roku

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW LICEUM

13 października 2023 roku

godzina 12:00

miejsce: sala gimnastyczna,

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW DO CZĘSTOCHOWY

październik 2023 roku

 

SPOTKANIA ZESPOŁÓW KLASOWYCH

od 25 października 2023 roku

do 26 października 2023 roku

wszystkie klasy zgodnie z harmonogramem

DYSKOTEKA HALLOWEEN

31 października 2023 roku

 

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

2 listopada 2023 roku

3 listopada 2023 roku

zgodnie z decyzją dyrektora szkoły

(po dniu Wszystkich Świętych)

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada 2023 roku

zgodnie z harmonogramem przygotowanym
przez dyrekcję szkoły

TYDZIEŃ SAMORZĄDU SZKOLNEGO

od 13 listopada 2023 roku

do 17 listopada 2023 roku

zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Samorząd Uczniowski

VIII KULTURALNY FESTIWAL ARTYSTYCZNY SOBIESKIEGO – KFAS 2023

od 18 listopada 2023 roku do 19 listopada 2023 roku

zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Samorząd Uczniowski

SPRAWDZIAN DIAGNOSTYCZNY (PRÓBNA MATURA)

listopad 2023

zgodnie z decyzją CKE lub OPERON

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

11 grudnia 2023 roku

 

OSTATECZNY TERMIN WYSTAWIENIA PRZEWIDYWANYCH OCEN OKRESOWYCH

13 grudnia 2023 roku

do godziny 12:00

ZEBRANIE Z RODZICAMI, DZIEŃ OTWARTY

infromacja o przewidywanych ocenach okresowych

14 grudnia 2023 roku

g. 17:00 – spotkanie z wychowawcami

g. 17:00 – 19:00 – dzień otwarty

RADA PEDAGOGICZNA SZKOLENIOWA

14 grudnia 2023 roku

g. 15:00 – 17:00 

SPOTKANIE WIGILIJNE SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

21 grudnia 2023 roku

g. 8:00 – 10:00 – spotkania w klasach

g. 10:30 – sala gimnastyczna – spotkanie

  społeczności szkolnej oraz koncert

g. 12:00 – spotkanie dla nauczycieli

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

od 23 grudnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

 

OSTATECZNY TERMIN WYSTAWIENIA OCEN OKRESOWYCH

10 stycznia 2024 roku

do godziny 12:00

RADA PEDAGOGICZNA ZATWIERDZAJĄCA WYNIKI KLASYFIKACJI ZA OKRES PIERWSZY

11 stycznia 2024 roku,

godzina 15:30

miejsce: sala gimnastyczna

KONCERT NOWOROCZNY

11 stycznia 2024 roku,

godzina 18:00

miejsce: sala gimnastyczna

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO OKRESU NAUKI

12 stycznia 2024 roku

 

FERIE ZIMOWE

od 15 stycznia 2024 roku

do 28 stycznia 2024 roku

 

32. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

28 stycznia 2024 roku

 

POCZĄTEK II OKRESU NAUKI

29 stycznia 2024 roku

 

STUDNIÓWKA

1 lutego 2024 roku

 

TERMIN ZŁOŻENIA OSTATECZNYCH DEKLARACJI MATURALNYCH

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKÓW

O DOSTOSOWANIE EGZAMINU MATURALNEGO

7 lutego 2024 roku

Miejsce: pokój wicedyrektorów szkoły.

DYSKOTEKA WALENTYNKOWA

9 lutego 2024 roku

 

FESTIWAL NAUKI

od 12 lutego 2024 roku

do 16 lutego 2024 roku

zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Zespół Przyrodniczy

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

23 lutego 2024 roku

odpowiedzialni: zespół pedagogiczno - psychologiczny

SPRAWDZIAN DIAGNOSTYCZNY (PRÓBNA MATURA)

marzec 2024

 

SPOTKANIA ZESPOŁÓW KLASOWYCH

 

14 marca 2024 roku

 

klasy czwarte –  zgodnie z harmonogramem

pozostałe klasy – spotkanie zwołuje wychowawca

i do 15 marca 2024 roku przekazuje dyrektorowi szkoły dokumentację z podpisami członków zespołu

OSTATECZNY TERMIN WYSTAWIENIA PRZEWIDYWANYCH OCEN ROCZNYCH I KOŃCOWYCH W KLASACH CZWARTYCH

25 marca 2024 roku

do godziny 12:00

ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW UCZNIÓW

26 marca 2024

g. 17:00 – zebrania rodziców uczniów klas czwartych z wychowawcami,

g. 17:00 – 19:00 – dzień otwarty

SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA

26 marca 2024 roku,

godzina 15:00

 

SPOTKANIE WIELKANOCNE SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

27 marca 2024 roku

g. 13:00 – 15:00

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

od 28 marca 2024 roku

do 2 kwietnia 2024 roku

 

OSTATECZNY TERMIN WYSTAWIENIA OCEN ROCZNYCH I KOŃCOWYCH W KLASACH CZWARTYCH

17 kwietnia 2024 roku

do godziny 12:00

RADA PEDAGOGICZNA ZATWIERDZAJĄCA WYNIKI KLASYFIKACJI UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH

18 kwietnia 2024 roku,

godzina: 14:00

szkolenie z procedur maturalnych.

DZIEŃ OTWARTY DLA ÓSMOKLASISTÓW

18 kwietnia 2024 roku,

godzina: 18:00 – 21:00

 

81. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

19 kwietnia 2024 roku

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W KLASACH CZWARTYCH LICEUM 

26 kwietnia 2024 roku

godzina 12:00, miejsce: sala gimnastyczna

Zajęcia w tym dniu dla uczniów pozostałych klas trwają do godziny 11:35.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

2 maja 2024 roku

zgodnie z decyzją dyrektora szkoły

(w trakcie weekendu majowego)

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

6 maja 2024 roku

7 maja 2024 roku

8 maja 2024 roku

9 maja 2024 roku

10 maja 2024 roku

13 maja 2024 roku

zgodnie z decyzją dyrektora szkoły

(w trakcie egzaminów maturalnych)

EGZAMIN MATURALNY - SESJA WIOSENNA

od 7 maja 2024 roku

do 25 maja 2024

zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Z MUZYKI DLA KANDYDATÓW DO LICEUM 

zgodnie z harmonogramem rekrutacji opublikowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

OSTATECZNY TERMIN WYSTAWIENIA PRZEWIDYWANYCH OCEN ROCZNYCH I KOŃCOWYCH W PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH 

22 maja 2024 roku

do godziny 12:00

ZEBRANIE Z RODZICAMI, DZIEŃ OTWARTY

23 maja 2024 roku

g. 17:00 – zebrania z wychowawcami

g. 17:00 – 19:00 – dzień otwarty

III FILMOWY OTWARTY KONKURS UCZNIOWSKI SOBIESKIEGO

25 maja 2024 rok

zgodnie z harmonogramem Samorządu Uczniowskiego,

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

31 maja 2024 roku

zgodnie z decyzją dyrektora szkoły

(po Bożym Ciele)

EGZAMIN MATURALNY  - SESJA DODATKOWA

czerwiec 2024 rok

zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

TARCZA SOBIESKIEGO

od 10 czerwca 2024 roku

do 12 czerwca 2024 roku

zgodnie z osobnym harmonogramem,

OSTATECZNY TERMIN WYSTAWIENIA OCEN ROCZNYCH I KOŃCOWYCH W KLASACH PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH

12 czerwca 2024 roku

do godziny 12:00

RADA PEDAGOGICZNA ZATWIERDZAJĄCA WYNIKI KLASYFIKACJI

13 czerwca 2024 roku,

godzina 14:00

 

DNI SPORTU

17 – 19 czerwca 2024 roku

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W KLASACH PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH

21 czerwca 2024 roku

g. 9:00 – klasy pierwsze

g. 11:00 – klasy drugie i trzecie

miejsce: sala gimnastyczna

FERIE LETNIE

od 22 czerwca 2024 roku

do 1 września 2024 roku

 

RADA PODSUMOWUJĄCA ROK SZKOLNY 2023/2024

25 czerwca 2024 roku,

godzina 10:00

miejsce: sala gimnastyczna

ROZDANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

9 lipca 2024 roku

zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

EGZAMIN MATURALNY - SESJA POPRAWKOWA

20 i 21 sierpnia 2024 roku

zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00

Część ustna (język polski, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024 r. (środa)

EGZAMINY POPRAWKOWE

od 26 sierpnia 2024 roku

do 28 sierpnia 2024 roku

zgodnie z osobnym harmonogramem

RADA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2024/2025

29 sierpnia 2024 roku,

godzina 10:00

miejsce: sala gimnastyczna

Data dodania: 2021-09-13 09:34:42
Data edycji: 2023-09-03 22:57:29
Ilość wyświetleń: 9269
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej