Posiadamy 31 sal lekcyjnych, w tym pracownie:

 • polonistyczne;

 • matematyczne;

 • fizyczne;

 • biologiczne;

 • językowe;

 • historyczne;

 • plastyczne;

 • informatyczną;

 • chemiczną;

 • geograficzną;

 • muzyczną.

Wszystkie pracownie posiadają niezbętny sprzęt multimedialny - wyposażone są w komputer lub laptop, tablicę multimedialną lub rzutnik, sprzęd audio - wideo.

Do dyspozycji uczniów jest również:

 • duża sala gimnastyczna z szatnią z natryskami;

 • mała sala gimnastyczna (taneczna) z szatnią z natryskami;

 • siłownia szkolna z szatnią z natryskami.


Możemy korzystać z:

 • szkolnej biblioteki posiadającej ponad 30 000 woluminów oraz czytelni wyposażonej w kilka stanowisk komputerowych;

 • studia dźwiękowego wyposażonego w sprzęt do nagrywania;

 • strzelnicy szkolnej wyposażonej w sprzęt do ćwiczeń;

 • bufetu szkolnego, który wydaje również ciepłe obiady przygotowywane poza szkołą.


Ponadto w szkole znajdziecie:

 • dobrą i życzliwą kadrę nauczycielską;

 • wysoki poziom nauczania przedmiotów artystycznych;

 • dobry poziom nauczania przedmiotów ogólnych;

 • miłą atmosferę;

 • ciekawe zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;

 • mnóstwo pomysłów na przyszłość.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PRZETARGI

Dostawa i dystrybucja energii cieplnej dla Zespołu Szkół nr 121 w Warszawie:

Ogłoszenie o zamówieniu - kliknij, aby pobrać

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - kliknij, aby pobrać

Odpowiedzi do pytań - kliknij, aby pobrać

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - kliknij, aby pobrać 

 

Zamówienie opublikowane w BZP o numerze 9885-2017 zostało umieszczone omyłkowo i jest nieaktualne. Obowiązuje zamówienie o numerze 8342-2017 z dnia 16.01.2017r. 

PARTNERZY

  8449 logo b

Warszawskie Towarzysztwo Sportowe "DeSki"

  551085 412587622111561 517613168 n

Fundacja Towarszystwo Wioślarskie "Syrenka"

asp warszawa

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

6 01

Teatr Wielki
OPERA NARODOWA

customLogo  

 Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11

instytutturecki  

 Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie

  kmdlogonowe

Koło Młodych Dyplomatów
Uniwersytet Warszawski

  sggw

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Swiat na Tak 

 Fundacja "Świat na Tak"