pdf-32 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły publicznej - Zespołu Szkół nr 121 w Warszawie w tym LXXV LO

pdf-32 Statut LXXV LO (obowiązuje od 7 września 2017r.)

pdf-32 Regulamin porządkowy Zespołu Szkół nr 121 w Warszawie, w tym w LXXV LO

pdf-32Regulamin organizowania i realizowania Indywidualnego Programu Nauczania lub Indywidualnego Toku Nauki w Zespole Szkół nr 121 w Warszawie, w tym w LXXV LO.

pdf-32 Procedura organizowania nauczania indywidualnego w Zespole Szkół nr 121 w Warszawie, w tym w LXXV LO.

pdf-32 Procedura zwalniania uczniów z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w Zespole Szkół nr 121 w Warszawie

pdf-32 Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 121 w Warszawie, w tym w LXXV LO

pdf-32 Załącznik nr 1 do Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego (podanie o zwolnienie z zajęć)

pdf-32 Załącznik nr 3 do Procedury uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego (podanie o zwolnienie częściowe z zajęć)

pdf-32 Procedury obowiązujące

pdf-32Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego Librus Synergia

pdf-32Regulamin klasy tenisowej

pdf-32 Regulamin szatni w Zespole Szkół nr 121 w Warszawie, w tym w LXXV LO

pdf-32 Harmonogram maturzysty na rok 2017/2018

pdf-32 Harmonogram działań ucznia trzeciej klasy gimnazjum ws. egzaminu.

pdf-32 Wykaz konsultacji nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Powyżej znajdują się wybrane dokumenty szkolne obowiązujące w LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Warszawie.. Wszystkie dokumenty obowiązujące w Zespole Szkół nr 121 w Warszawie obowiązują również w LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Warszawie od 1 września 2017 roku. Wszystkie dokumenty szkolne w tym: m.in. wewnętrzne dokumenty regulujące prace placówki dostępne są w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PRZETARGI

Dostawa i dystrybucja energii cieplnej dla Zespołu Szkół nr 121 w Warszawie:

Ogłoszenie o zamówieniu - kliknij, aby pobrać

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - kliknij, aby pobrać

Odpowiedzi do pytań - kliknij, aby pobrać

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - kliknij, aby pobrać 

 

Zamówienie opublikowane w BZP o numerze 9885-2017 zostało umieszczone omyłkowo i jest nieaktualne. Obowiązuje zamówienie o numerze 8342-2017 z dnia 16.01.2017r. 

Najnowsze na szkolnym blogu

PARTNERZY

  8449 logo b

Warszawskie Towarzysztwo Sportowe "DeSki"

  551085 412587622111561 517613168 n

Fundacja Towarszystwo Wioślarskie "Syrenka"

asp warszawa

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

6 01

Teatr Wielki
OPERA NARODOWA

customLogo  

 Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11

instytutturecki  

 Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie

  kmdlogonowe

Koło Młodych Dyplomatów
Uniwersytet Warszawski

  sggw

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Swiat na Tak 

 Fundacja "Świat na Tak"