Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

 

W dniu 9 lipca 2024 r. zostaną przekazane (za potwierdzeniem odbioru) absolwentom, którzy zdali egzamin maturalny, świadectwa dojrzałości

i aneksy do świadectw dojrzałości dla osób, które zdawały nowy przedmiot lub podwyższyły wynik egzaminu.

 

Osoby odbierające świadectwa egzaminu maturalnego w imieniu uczniów pełnoletnich winni przedstawić imienne upoważnienie.

 

HARMONOGRAM ODBIORU WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

KLASA

GODZINA

4A

10:00

4B

10:30

4D

11:00

4E

11:30

4F+ uczniowie z lat ubiegłych

12:00

 

Ze względu na remont w dużej sali gimnastycznej odbiór matur odbędzie się w  sali 101

 

Wyniki egzaminów będą dostępne pod adresem: 
https://ziu.gov.pl

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 9 lipca 2024 r. od 8.30.

Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

 

Część pisemna:

20 sierpnia 2024 r.(wtorek), godzina 9.00

 

 

 

 

 

UWAGA !!!!

 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

 1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

Absolwent  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 16 lipca 2024 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

Absolwent składa oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE, do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia 2024 r.

 


Dyrekcja LXXV Liceum im. Jana III Sobieskiego w Warszawie

 

 

Data dodania: 2024-06-25 12:05:04
Data edycji: 2024-07-01 10:39:05
Ilość wyświetleń: 197
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej