Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wyniki egzaminu maturalnego - odbiór świadectw

W dniu 5 lipca 2021 r. zostaną przekazane (za potwierdzeniem odbioru) absolwentom, którzy zdali egzamin maturalny, świadectwa dojrzałości wraz z odpisem i aneksy do świadectw dojrzałości dla osób, które zdawały nowy przedmiot lub podwyższyły wynik egzaminu.

 

HARMONOGRAM ODBIORU WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

KLASA

GODZINA

3A

10:00

3B

10:30

3C

11:00

3D

11:30

3E

12:00

3F

12:30

3G+ uczniowie z lat ubiegłych

13:00

 

Odbiór matur odbędzie się w dużej sali gimnastycznej.

 

Wyniki egzaminów będą dostępne pod adresem:  https://wyniki.edu.pl

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 5 lipca 2021 r. pomiędzy 8 a 10.00. Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

  • Część pisemna – 24 sierpnia 2021 roku (wtorek), godz.9.00

UWAGA !!!!

Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

EGZAMINY ODBĘDĄ SIĘ W SZKOLE MACIERZYSTEJ

 

Dyrekcja LXXV Liceum im. Jana III Sobieskiego w Warszawie

 

Data dodania: 2021-06-24 10:55:10
Data edycji: 2021-07-22 12:09:30
Ilość wyświetleń: 802
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook