Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo,

osoby znajdujące się na liście zakwalifikowanych do szkoły w terminie od 13 sierpnia 2020 roku od godziny 8:00 do dnia 18 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00 potwierdzają wole przyjęcia do szkoły, poprzez złożenie dokumentów:

  1. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - oryginał.
  2. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - oryginał.
  3. Dwóch zdjęć podpisanych imieniem i nazwiskiem ucznia na odwrocie lub zapakowanych w kopertę podpisaną imieniem i nazwiskiem ucznia na odwrocie.
  4. Kwestionariusza osobowego (do pobrania: Kwestionariusz osobowy 2020/2021)
  5. Deklarację uczestnictwa w projekcie "Szkoła badaczy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (do pobrania: Deklaracja uczestnictwa udziału w projekcie). W ramach projektu realizowana jest część zajęć kierunkowych dla klas, zajęcia językowe, zajęcia z matematyki, itp.
  6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do projektu "Szkoła badaczy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (do pobrania: Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych). W ramach projektu realizowana jest część zajęć
    kierunkowych dla klas, zajęcia językowe, zajęcia z matematyki, itp.
  7. Zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sportowej: tenis (dotyczy tylko klasy sportowej)
  8. Karty zdrowia ucznia (kartę zdrowia uczeń przekazuje w miesiącu wrzesień do pielęgniarki szkolnej w trakcie przeprowadzanych spotkań).

UWAGA! Nie planuje się wyjazdów integracyjnych dla klas pierwszych w miesiącu wrzesień 2020 roku. 

Data dodania: 2020-07-24 15:30:47
Data edycji: 2020-08-04 15:22:08
Ilość wyświetleń: 3256
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook