Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu maturalnego

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

 

W dniu 5 lipca 2022 r. zostaną przekazane (za potwierdzeniem odbioru) absolwentom, którzy zdali egzamin maturalny, świadectwa dojrzałości wraz

z odpisem i aneksy do świadectw dojrzałości dla osób, które zdawały nowy przedmiot lub podwyższyły wynik egzaminu.

 

Osoby odbierające świadectwa egzaminu maturalnego w imieniu uczniów pełnoletnich winni przedstawić imienne upoważnienie.

 

HARMONOGRAM ODBIORU WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

KLASA

GODZINA

3A

10:00

3B

10:30

3C

11:00

3D

11:30

3E

12:00

3F+ uczniowie z lat ubiegłych

12:30

 

Odbiór matur odbędzie się w dużej sali gimnastycznej.

 

Wyniki egzaminów będą dostępne pod adresem: 
https://wyniki.edu.pl

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 5 lipca 2022 r. od 8.30.

Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

 

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

 

  • Część pisemna – 23 sierpnia 2022 roku (wtorek), godz.9.00

 

 

UWAGA !!!!

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego

w części pisemnej, pod warunkiem że:

  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych

w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony

  1. ORAZ b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Absolwent składa oświadczenie do dyrektora szkoły.

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia 2022 r.

 


Dyrekcja LXXV Liceum im. Jana III Sobieskiego w Warszawie

Data dodania: 2022-06-29 10:09:21
Data edycji: 2022-07-06 00:12:45
Ilość wyświetleń: 411
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook