Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wzór podania w rekrutacji uzupełniającej

Poniżej do pobrania wzór podania w rekrutacji uzupełniającej.

Podanie do liceum w rekrutacji uzupełniającej - pobierz

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (odbywa się bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji)

 

Od 1 do 3 sierpnia br. do godz. 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym. Składają go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami lub elektronicznie (formę określa dana szkoła). Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Od 1 do 12 sierpnia br.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Od 4 do 8 sierpnia br. (termin ustala dyrektor szkoły)

Sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do nich w rekrutacji zasadniczej).

 

Do 11 sierpnia br.

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, , predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej. Listy osób, które uzyskały pozytywne wyniki, zostaną ogłoszone w tej szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu..

 

12 sierpnia br.

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Od 16 do 18 sierpnia do godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole,
do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

19 sierpnia br. do godz. 14:00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Data dodania: 2022-07-20 15:11:53
Data edycji: 2022-07-20 15:35:30
Ilość wyświetleń: 16776
Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook